Göteborgsregionen är på plats vid Europeiska Kommissionens "Forum on the Future of Learning" i Bryssel

Idag, den 24 januari, arrangerar Europeiska Kommissionen Forum on the Future of Learning. Evenemanget kommer att ge möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan aktörer från utbildningsområdet, aktörer som arbetar med barn och unga samt politiker.

Kommissionären för utbildning, Tibor Navracsics, håller öppningstal. Foto: Fredrik Zeybrandt

Vid forumet deltar Göteborgsregionens utbildningschef, Fredrik Zeybrandt, och Kungsbackas förvaltningschef för förskola och grundskola, Maria Andersson.

Dagen bjuder på såväl plenarsessioner, interaktiva workshops och möjligheten att nätverka.

–Att delta vid detta forum ger oss en unik möjlighet att ta del av Europeiska kommissionens prioriterade områden på utbildningsområdet med sikte på 2030. Dessutom ger det fina möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte med övriga deltagare från utbildningsaktörer från hela Europa, säger Fredrik Zeybrandt.

Forumet kommer huvudsakligen fokusera på de nyckelfrågor som Europas utbildnings- och kompetensutvecklingsaktörer kommer att möta fram till 2030; inklusive utmaningarna i samband med demografi, integration och medborgarskap, teknisk förändring och framtidens arbetsliv, digitalisering av samhället, miljöproblem och investeringar, reformer och styrning.

–Fokus för arbetet under de kommande åren kommer bland annat fokusera på hur utmaningarna kan hanteras i samverkan på ett regionalt, nationellt och internationellt plan. Att som företrädare för en av kommunerna i Göteborgsregionen få ta del av och sedan återkoppla erfarenhetsutbytet från forumet på hemmaplan är i detta perspektiv mycket värdefullt, säger Maria Andersson.

Läs mer om dagen häröppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2019-01-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund