GR:s medlemskommuner ökade med 15 679 invånare under 2018

Redan 2017 passerade Göteborgsregionen en miljon invånare. De definitiva befolkningstalen från SCB visar att befolkningen i Göteborgsregionen fortsätter att öka med samma takt som föregående år.

Regionens kommuner hade vid årsskiftet en sammanlagd befolkning på 1 028 248 invånare och ökningen för 2018 är 1,5 procent i jämförelse med föregående år. 

Samtliga 13 kommuner har ökat sin befolkning. Störst procentuell befolkningsökning i regionen har Mölndals Stad med 3,1 procent (2,6 procent 2017) och minst har Öckerö kommun ökat med 0,2 procent (1,2 procent 2017).

Målsättningen att regionens befolkningstillväxt ska vara minst 10 000 personer per år har även 2018 uppnåtts med stor marginal.

SCB uppger att vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 personer, men en minskning med 12,1 procent eller 15 146 personer jämfört med folkökningen året innan.

Befolkningen i Sverige ökade av två anledningar. Dels föddes fler personer än det dog, 22 procent av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det utvandrade, 78 procent av folkökningen. Läs mer på SCBs hemsida...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa SCB 2019.02.21

Statistiska centralbyrån, SCB

Senast uppdaterad: 2019-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund