Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras?

Det är ett par av de frågor som tre forskare och sju kommuner ska arbeta med i forskningsprojektet Förälder på avstånd.

De kommuner som medverkar är Alingsås, Eksjö, Göteborg, Mölndal, Stenungsund, Sävsjö och Värnamo. Tillsammans med forskarna ska de arbeta enligt den så kallade genombrottsmodellen.

Modellen bygger på att team utifrån en kunskapssammanställning får chans att testa nya arbetssätt för att hitta det som fungerar för dem. Genom att systematiskt testa nya idéer och samtidigt förankra dem hos kollegor läggs grunden för att hitta arbetssätt som kan spridas i större skala.

Föräldrar i de aktuella kommunerna kommer att intervjuas för att ge sin syn på hur befintligt och önskvärt stöd bör utformas. Även representanter från brukar- och anhörigorganisationer bjuds in för att bidra med perspektiv och erfarenheter.

Parallellt med att projektet nu drar igång är forskarna också ute och informerar om Förälder på avstånd. I veckan deltog exempelvis Anna Melke, Göteborgsregionen FoU i Väst, vid den nationella välfärdskonferensen Forte Talkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Intresset för projektet har visat sig vara mycket stort och tanken är att kommuner över hela landet ska kunna dra nytta av resultaten.


Forskningsrådet Forte finansierar

Förälder på avstånd drivs av Göteborgsregionen FoU i Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län. Projektet finansieras av forskningsrådet Forte.


Vill du veta mer om projektet?

  • Läs mer om Förälder på avstånd.
  • Boka in den 26 nov kl 9.30–12 i Göteborg! Då arrangerar vi en konferens om projektet – mer information kommer!


Kontaktperson på GR: Anna Melke

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund