Preliminärantagningen till gymnasieskolan klar - 91 procent antagna till vald utbildning

I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 333 sökande har preliminärt antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 78 procent till sitt förstahandsval. Om man enbart ser till sökt utbildning är 91 procent antagna på sitt förstahandsval av utbildning, men på en annan skola. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på webbplatsen för gymnasievalet, indra2.se.

- Vi är angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. I år är 78 procent av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till vald utbildning så har 91 procent av eleverna fått sin önskade utbildning, vilket är glädjande säger Helene Odenjung (L), ordförande i Utbildningsgruppen

Högskoleförberedande program med flest preliminärt antagna är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet.

Program som ökar mest i antal antagna mot förra året är främst ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.

Yrkesprogram med flest preliminärt antagna är el- och energiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet. Program som ökar mest i antal antagna mot förra året är barn- och fritidsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt naturbruksprogrammet.

- Det är viktigt för oss att visa våra ungdomar att det finns många vägar att nå sina drömmar. Vi erbjuder ungdomar ett brett utbildningsutbud på samtliga nationella program – både yrkesprogram och högskoleförberedande, på 26 kommunala och 44 fristående skolor i vår region. Genom vårt samarbete kan vi i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. Det är viktigt för att höja kunskapsresultaten och minska avhoppen, avslutar Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen i juni och baseras på grundskoleelevernas höstterminsbetyg. Den ger såväl sökande elever som gymnasieskolorna ett preliminärt antagningsresultat. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.

Samarbetet kring gymnasieutbildningar i Göteborgsregionen

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast introduktionsprogram, Tjörn och Lilla Edet erbjuder inga egna utbildningar. Öckerö erbjuder ett begränsat antal utbildningar.

GR sköter antagningen till gymnasiet för samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. På nationella program erbjuds 11 759 platser, varav 7 126 på kommunala skolor och 4 633 på fristående skolor.

Kontakt:

Helene Odenjung
Ordförande i Utbildningsgruppen

Tel: 0707-61 27 48

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund