Projekt Modig ska ge mer omsorg med digital teknik

Nu är projekt Modig i gång. Modig ska stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Bakgrunden är det allt större behovet av kunskap om modern teknik och digitalisering i dessa verksamheter.

Projekt Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med sju av kommunerna: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. GR har tillsammans med kommunerna fått EU-medel för att stärka kompetensen när det gäller digitalisering hos medarbetare och chefer. Totalt har vi fått cirka 17 miljoner kronor till projektet som pågår under två år, till och med mars 2021.

Behov av kompetensutveckling

Bakgrunden till att GR sökt medel för Modig är att allt större krav ställs på medarbetare och chefer inom funktionshinder- och äldreområdet att använda mobila och digitala arbetssätt och att kunna hantera välfärdsteknik. Både baspersonal och ledningspersonal behöver därför ha kunskap om hur den nya tekniken kan användas, och även arbeta med att utveckla nya arbetssätt.

– Det kommer hela tiden ny teknik inom välfärden, vilket kan bli väldigt positivt för både personal och brukare. Men det är svårt för verksamheterna att med nuvarande arbetssätt hänga med och ta till sig kunskap och utveckla nya arbetssätt för att kunna använda tekniken på ett bra sätt. Kommunerna har signalerat att detta är en stor utmaning som kräver extra resurser och kompetens, och det är roligt att vi nu tillsammans tar oss an detta. Tanken är att vi ska lära av varandra mellan kommunerna och hjälpas åt att hitta fungerande arbetsmetoder, säger Monica Wallström, som är en av projektledarna för Modig.

Två delar – både kortsiktigt och långsiktigt

Projektet består av två delar. I den ena delen är målet att öka kompetensen hos baspersonal på plats på arbetsplatserna. Kommunerna ska utse så kallade digitaliseringsombud som ska ge kompetensstöd till sina kollegor. De ska coacha och stötta sina kollegor i mobila arbetssätt, digitala hjälpmedel och att skapa goda förhållningssätt till digitalisering.

Målet i del två är att ta fram en metod som främjar långsiktigt arbetsplatslärande. Metoden ska göra att kommunerna varaktigt kan stödja medarbetare inom vård och omsorg att lära sig om de digitala verktyg som finns och de verktyg som kommer i framtiden. Kunskaperna behöver förvaltas och utvecklas på ett strukturerat sätt så att kompetensen finns kvar när ytterligare ny digital teknik utvecklas och lanseras.

Många kommer att få utbildning

Yrkeskategorier som ingår i Modig är till exempel undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, boendestödjare, stödpedagoger, stödassistenter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, utvecklingsledare och chefer. Totalt kommer 1 600 personer att utbildas, varav 1 440 baspersonal och 160 ledningspersonal.

Självskattning – enkät till kommunerna

Ett första steg är att kartlägga hur det ser ut idag när det gäller kunskapsnivån om digitalisering. En del i det är att alla medarbetare i de verksamheter som ska delta i projektet får svara på en enkät, som skickas ut under april.

Du kommer kunna följa projekt Modig här på webben och i våra sociala medie-kanaler.


Kontaktpersoner på GR: Monica Wallström och Jennifer Hankins

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund