Välbesökt näringslivsdag satte fokus på samverkan för nya jobb

Hur stärker vi samverkan för att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035? Det var den centrala frågan på näringslivsdagen den 26 april. Då träffades cirka 130 politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom Göteborgsregionen med omnejd för att diskutera och utbyta erfarenheter. Initiativtagare till dagen var Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG).

- Vi har höga ambitioner i regionen och kommunerna har ett stort ansvar. För att vi ska lyckas med att skapa ett företagsklimat i världsklass behöver vi samverka och lära av varandra, sade Axel Josefson (M) ordförande i GR:s förbundsstyrelse.

Anders Sundberg (M) ordförande i BRG:s styrelse höll med.

- Vi behöver ligga på topp för att möta den globala konkurrensen. Att 13 kommuner jobbar tillsammans på det här sättet är unikt. I dag kommer vi att fokusera på vad vi som kommuner och regionala organ kan göra för att företagen ska få rätt förutsättningar att utvecklas, sade han.

Under dagen varvades föreläsningar med inspiration från företag och kommuner. Deltagarna förde även dialoger kommunvis.

Henrik Einarsson, avdelningschef på BRG, inledde med en föreläsning om regionens och näringslivets utmaningar. Tillväxten ställer bland annat krav på planering. Fram till 2035 beräknas regionen växa med 200 000 invånare, vilket betyder att bostadsbyggandet måste öka. För att få samma balans på marknaden 2035 krävs 120 000 nya bostäder. Det behövs också fler kontorslokaler och mer mark för näringslivet.

En annan utmaning är kompetensförsörjning. Det är ett prioriterat område i det samverkansavtal som GR har tecknat med BRG och lyfts också fram i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som flera kommuner i regionen arbetar utifrån. Utmaningen handlar dels om att fler personer behövs på arbetsmarknaden, dels om kompetensomställning.

- Här behövs ett strukturerat arbete mellan skola och arbetsliv. Därför har vi bildat kompetensråd i Göteborgsregionen, vilket är unikt i landet. Här möts parter från offentliga organisationer, näringsliv och akademi för att diskutera vilka utbildningar som behövs för att matcha företagens behov, sade Helena Söderbäck, förbundsdirektör på GR.

Paul Welander, senior vice president på Volvo Car Group, lyfte fram infrastruktur som en tredje utmaning. Han gästade dagen tillsammans Mariette Hilmersson, vd på Castellum Region Väst, för att berätta om företagens behov, utmaningar och önskemål kring kommunens roll för en stärkt konkurrenskraft.  
- Vi måste ha framkomlighet 24/7, både för leveranser av gods och för att medarbetare ska kunna ta sig till och från jobbet. Det behövs också satsningar på laddinfrastruktur nu när vi lämnar fossila bränslen och satsar på elektrifiering, sade han.

Under dagen bidrog flera kommuner med inspirerande exempel. Bland annat berättade Lerum om hur de har jobbat strategiskt med näringslivsfrågorna efter att ha fått låga resultat i mätningar bland företagare. Göteborg, Öckerö och Mölndal delade sina erfarenheter av att arbeta med det näringslivsstrategiska programmet.

Något som många deltagare lyfte fram under dagen var mötets betydelse för att skapa tillit. Genom att träffas kan kommuner och företag lättare förstå varandras förutsättningar och utmaningar. En annan aspekt som nämndes var att det inte enbart är företagsklimatet som spelar en roll för regionens attraktionskraft, utan även kommunernas förmåga att leverera välfärd av hög kvalitet.

Dagen avslutades med att Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på BRG, delade ut Insiktspriset. Priset utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga mätning som visar hur företagen upplever kommunens service. Vinnare för andra året i rad var Öckerö som toppar mätningen med ett NKI på 82. Partille fick utmärkelsen Årets klättrare. Nytt för i år var även ett hedersomnämnande som gick till Mölndal.

Helena Söderbäck, GR:s förbundsdirektör, var nöjd med dagen.
- Det märks att det finns en stark vilja att göra gemensamma förflyttningar. En sådan här dag ger kraft till det fortsatta utvecklingsarbetet.

Läs mer:Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck, Förbundsdirektör

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund