Sjukfrånvaron minskar i kommunerna i Göteborgsregionen

Det visar en ny rapport som beskriver sjuktal och andra förhållanden för kommunernas anställda.

För sjuttonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport med nyckeltal som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt.

– För första gången sedan 2010 sjunker sjuktalen i GR-kommunerna generellt, säger Anders Pettersson som är personalchef i Härryda kommun.

I årets rapport kommer också en gammal sanning på skam:

– Det ser ut som att den gamla sanningen om att män i kvinnodominerade yrken tenderar att få samma sjuktal som kvinnorna inte stämmer, berättar Anders Pettersson.


Grund för ett kunskapsbaserat förändringsarbete

Att följa utvecklingen i Göteborgsregionen över tid och att kunna jämföra situationen mellan grannkommunerna är grundläggande för rapportarbetet. Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk.

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta aktivt med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med.

Förhoppningen är att denna och tidigare nyckeltalsrapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete. Rapporten lyfter också fram goda exempel i några kommuner som andra kan hämta inspiration från.

Ladda ner

  1. Nyckeltal Personalhälsa 2018PDF


Rapporter från tidigare år hittar du här.

Senast uppdaterad: 2019-05-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund