Nya avfallsplanen - Göteborgsregionen minskar avfallet - går ut på remiss

Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar i en tillväxtregion? Göteborgsregionens tretton kommuner har arbetat fram ett remissförslag till en ny gemensam regional avfallsplan för perioden 2021 - 2030.

Arbetet med den nya planen har pågått sedan januari 2018 och samtliga medlemskommuner har varit delaktiga i arbetet som inkluderat tjänstepersoner från olika förvaltningar och avdelningar inom kommunerna.

En avfallsplan är en kommunövergripande plan vilket innebär att målen i planen berör samtliga av kommunens egna verksamheter, men även delar som påverkar privata hushåll och användare av avfallstjänster. Synpunkter på planen lämnas till den egna kommunen.

Planen innefattar sex delar där målen lyfts fram:

  • Förebyggande av avfall
  • Återanvändning
  • Återvinning
  • Avfall i fysisk planering
  • Användarfokus
  • Nedskräpning

Varmt välkomna till remisseminarium den 14 juni!

Remissförslaget Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030 presenteras den 14 juni på GR. Arbetar du i kommun, kommunalt bolag eller annan verksamhet som är intresserade av avfallsplanen så är du varmt välkommen att deltalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Kontaktperson på GR:
Hanna Hellström,
Projektledare Göteborgsregionen minskar avfallet,
Telefon: 031-335 53 38

Senast uppdaterad: 2019-05-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund