Socialcheferna i regionens kommuner vill att AllAgeHub fortsätter

Göteborgsregionens nätverk för kommunernas socialchefer har meddelat att de vill se en fortsättning på samverkansplattformen AllAgeHub.

Fredagen den 14 juni träffades Göteborgsregionens socialchefer och de tog då ställning till om AllAgeHub ska fortsätta eller inte. Två och ett halvt år av plattformens etableringsfas har passerat och efter årsskiftet måste verksamheten övergå i en ny form. Inför socialchefsnätverkets träff har projektteamet tillsammans med representanter från kommuner, akademi, civilsamhälle och näringsliv tillsammans summerat och sammanställt lärdomar från etableringsfasen. Utifrån dessa har ett förslag inför fortsättning tagits fram och det var detta förslag som regionens socialchefer nu tog ställning till.

Beskedet från socialcheferna i nätverket är att de vill se en fortsättning på AllAgeHub, och att GR nu får i uppdrag att ta fram ett mer konkret förslag för hur verksamheten ska utformas och finansieras. Utöver de tolv GR-kommuner som redan deltar som partners i samarbetsplattformen har även Kungsbacka meddelat att de är intresserade av att delta i en fortsättning.

Arbetet med att ta fram en konkret plan för fortsättning kommer pågå under sommaren och hösten. Det görs parallellt med förberedelserna inför AllAgeHubs höstkonferens den 26 november, där etableringsfasen summeras.

AllAgeHub är en samarbetsplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster. Inom plattformen samverkar kommuner, akademi, civilsamhälle och näringsliv för att utveckla lösningar så att människor oavsett funktionsvariation och ålder ska kunna leva självständiga och trygga liv.

https://www.allagehub.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund