Socialstyrelsens generaldirektör besökte GR

Representanter från Socialstyrelsen, med generaldirektör Olivia Wigzell i spetsen, var nyligen på besök hos oss på Göteborgsregionen för att träffa representanter för Arbetsmarknad och social välfärd. De ville särskilt få veta mer om Yrkesresan - vårt kompetensutvecklingsprogram för socialsekreterare.

Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter och att Socialstyrelsen skulle få ta del av exempel på hur vi samarbetar mellan kommunerna inom GR när det gäller sociala frågor, kompetensförsörjning och kunskapsstyrning.

GR:s förbundsdirektör Helena Söderbäck och Arbetsmarknad och social välfärds avdelningschef Lena Holmlund berättade om GR och arbetet med de sociala frågorna. De nämnde bland annat socialchefernas prioriterade områden under 2019, som är (1) Kommunalt utförd hälso- och sjukvård, (2) Boendeplanering och social hållbarhet i samhällsplaneringen, (3)Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning samt (4) Digitalisering och välfärdsteknik.

Diskussion och tankar

Därefter följde diskussion om bland annat GR:s samverkan med universitet och högskolor och om hur GR arbetar med boendeplanering och social hållbarhet. Vi berättade bland annat om projekten AllAgeHub och Modig, som handlar om teknikutveckling och digitalisering.

En annan fråga som kom upp var kunskapsutveckling och utmaningen med att få ihop en sammanhållande nationell struktur för kunskapsstyrning. FoU i Västs chef Margareta Forsberg väckte frågan om att forsknings- och utvecklingsfrågorna i kommunerna ofta är gemensamma och att det därför skulle vara intressant med stöd från nationellt håll för mer samordning.

Yrkesresan – ett lyckat samarbete

Birgitta Harberg, områdeschef Östra Göteborg, Irene Jansson, verksamhetschef Mölndals stad och Cristina Dahlberg, projektledare GR, berättade om Yrkesresan, som är ett tydligt exempel på när kommunerna bestämt sig för att göra något tillsammans. Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare, och kom till för att kommunerna behövde trygga kompetensförsörjningen och ge stöd till Socialtjänstens handläggare av framför allt ärenden som rör barn och ungdom.

Även Anna Lundqvist, enhetschef i Östra Göteborg, Mie Flood, förste socialsekreterare i Kungsbacka och utbildare i Yrkesresan, och Marie Christiansson, verksamhetschef på Kungsbacka kommun, gav sin syn på Yrkesresan. Hittills har Yrkesresan fått mycket positiva reaktioner och väckt intresse på flera håll i Sverige.

”Imponerande”

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell var nöjd med besöket på GR och det hon och hennes kollegor fått höra.

- Det var jätteroligt att lyssna på det här. Imponerande med Yrkesresan, att det skapar värde på många olika sätt. Vi behöver jobba på annat sätt för att underlätta och inspirera och locka medarbetare vidare i sitt yrke. Vi har fått bra medskick till oss på Socialstyrelsen, sa hon bland annat.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell (andra från höger) på besök hos GR

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell (andra personen från höger) besökte GR. Längst till vänster ses GR:s förbundsdirektör Helena Söderbäck.

Cristina Dahlberg, GR, projektledare för Yrkesresan.

Projektledare Cristina Dahlberg från GR berättar för Socialstyrelsen om Yrkesresan.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund