Socialt byggande och modernt självbyggeri

Välkommen till en konferens 19-29 september om socialt byggande: ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, på Chalmers i Göteborg. Konferensen tar sin utgångspunkt i de stora utmaningar svenskt bostadsbyggande står inför. Konferensen rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av inspirerande initiativ och genomförda projekt.

Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer, engagerade i bostadsfrågor och folkrörelser, samt akademi: Boverket, RISE, Mistra Urban Futures, Bergsjön 2021, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Centrum för boendets arkitektur, Göteborgs stad, Coompanion, Föreningen för byggemenskaper, Inobi, Sweco, Wingårdhs och Egnahemsfabriken.


Göteborgsregionen (GR) har en koppling till konferensen genom att de två medlemskommunerna Göteborgs stad och Tjörns kommun liksom samarbetspartnern Mistra Urban Futures är medarrangörer. Inom GR finns även sedan 2015 en arbetsgrupp med syftet att främja social hållbarhet i Göteborgsregionen genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

Det går fortfarande att anmäla sig via hemsidan. Ett flertal av seminarierna har ett begränsat antal platser, först till kvarn...

Läs mer på www.socialtbyggande.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund