Nationell samordnare för sjukskrivningsprocessen besökte Hälsogreppet

Nyligen var den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, på besök på GR för att träffa Hälsogreppet. Det blev ett samtal om samordnarens respektive Hälsogreppets uppdrag när det gäller samverkan mellan olika aktörer vid sjukskrivning och rehabilitering.

Sofie Östling, Mandus Frykman, Christina Bouweng Andersson och Björn Wallermark

Mandus Frykman reser just nu tillsammans med sina kollegor Nina Karnehed och Sofie Östling runt i Sverige för att träffa olika aktörer med koppling till sjukskrivningsprocessen. Eftersom Hälsogreppet i sitt spår 2 jobbar med just samverkan i rehabiliteringsprocessen tog projektledningen kontakt med den nationella samordnaren, som är en ny funktion som regeringen inrättade 2018.

Hälsogreppets projektledning, kommunernas HR-chefer samt representanter från Försäkringskassan och primärvården deltog på mötet med den nationella samordnaren.

Ska presentera förslag

Mandus Frykman berättade om sitt och kollegornas uppdrag som är dels främjande, att de ska åka runt i landet och främja dialog, dels utredande, där syftet är att de ska presentera ett förslag på hur sjukskrivningsprocessen kan förbättras.

Han berättade att de lämnade en delrapport i våras där de pekade ut de fokusområden som de ska fortsätta att arbeta med:

  • En mer stabil sjukskrivningsprocess
  • Förbättrat stöd för återgång till arbetet
  • Ökad förutsägbarhet för individen

Hälsogreppets projektledare Christina Bouweng Andersson och projektkoordinator Malin Isaksson berättade om Hälsogreppet. I den del av projektet som handlar om strategisk samverkan kring rehabiliteringsprocessen, deltar personalchefer i Göteborgsregionens kommuner, Närhälsan (Västra Götalandsregionen) och Försäkringskassan.

Hälsogreppets fokus

Hälsogreppet fokuserar på några frågor som de samverkande aktörerna har ringat in som viktiga:

  • Utmaningar med samverkan, oklara roller
  • Den sjukskrivne får bära mycket själv genom att vara bärare av samverkan mellan de olika aktörerna
  • Ekonomiska villkor och personalomsättning
  • Fokus på företagshälsovårdens roll

Just nu jobbar projektet med att reda ut vad vi i kommunerna kan påverka. Vad kan göras lokalt och vad behöver göras nationellt?

Exempel och diskussioner

Maria Wallmyr som är projektledare för Hälsogreppet i Alingsås kommun berättade om hur de har påbörjat ett samverkansarbete, som bland annat går ut på att arbetsgivaren (kommunen) gör en rehabiliteringsplan som medarbetaren tar med till primärvården inom 30 dagar.

Diskussionerna på mötet handlade bland annat om vikten av att aktörerna möts och skapar förståelse för varandras roller, förebyggande arbete, kompetensförsörjning ur hållbarhetsperspektivet, chefernas situation och individens ansvar. Rehabkoordinatorns roll ses som särskilt viktig i rehabiliteringsprocessen.
Mandus Frykman berömde våra lokala exempel där samverkan fungerar och konstaterade att Hälsogreppet ”ser det som vi ser”. Han ska slutredovisa sitt uppdrag under våren 2020.

Den nationella samordnaren ska med individens och samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Samordnaren ska bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av att flera aktörer har ansvar för att ge stöd till individen i processen. Läs mer på sjukskrivningsprocessen.se


Kontaktperson på GR: Christina Bouweng Andersson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund