Inbjudan: Nätverksträff i Linköping med nätverket Socialt hållbar transportplanering

Välkommen till årets tredje träff, den 9 oktober, inom Nätverket för Socialt hållbar transportplanering. Denna gång är Statens väg och transportforskningsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (VTI) värd och vi träffas i Linköping, det är även möjligt att ta del av föreläsningarna via Skype.

Dagens tema är Metoder och arbetssätt. Ämnet exemplifieras med fokus på rättvis kollektivtrafik. Nätverksträffen arrangeras i anslutning till en internationell forskarworkshop och vissa föredrag kommer hållas på engelska. Samtal i grupper kommer dock att hållas på svenska.

Föredragshållare är:

  • Caroline Mullen, University of Leeds. Carolines forskargrupp bedriver forskning om bland annat rättvisa, vilka som har råd att färdas hållbart och hur energisnål mobilitet kan bli säker och jämlik.
  • Jessica Berg, VTI. Jessica kommer att ge en fördjupning i social exkludering och transportplanering ur ett svenskt perspektiv.
  • Lena Levin, VTI. Lena kommer att berätta om hur man kan arbeta med mentala kartor för att ta fram kunskapsunderlag för sociala konsekvensanalyser (SKA).

I en gruppövning kommer deltagarna därefter att pröva på mentala kartor som verktyg för att ta fram kunskap om rättvis kollektivtrafik.

Sista datum för anmälan är den 2 oktober.

VAD ÄR NÄTVERKET SOCIAL HÅLLBAR TRANSPORTPLANERING?
Nätverket välkomnar både praktiker och forskare med intresse för att utveckla fältet socialt hållbar transportplanering. Nätverket är öppet och träffas cirka tre gånger per år i olika städer i Sverige.

Kontaktperson på GR: Maja Wadstein

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund