Utbildningsminister Anna Ekström besökte ULF-projekt om praktiknära forskning i skolan

Åtta projekt med totalt 17 skolor och förskolor i Göteborgsregionen blev i våras beviljade medel för praktiknära forskning. I tisdags besökte utbildningsminister Anna Ekström två av de så kallade ULF-projekten – ”Språkdidaktisk samverkan” samt ”AI och digital matematik”.

Foto: Annika Wall, Göteborgs universitet

–Jag ville se den praktiknära forskningen som växer fram och prata med lärare och elever för att se hur det fungerade ute på skolorna. Det är bra att också lärare får formulera forskningsfrågor, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Anna Ekströms besök inleddes på Göteborgsregionens internationella skola (ISGR) där ULF-projektet ”Språkdidaktisk samverkan” undersöker möjligheter och utmaningar när ämnesundervisningen delvis bedrivs på engelska, vid sidan av svenska. Därefter besökte skolministern ULF-projektet ”AI och digital matematik”, där syftet är att förbättra matematikundervisningen med stöd av moderna digitala läromedel som använder artificiell intelligens.

”Vetenskaplig grund att stå på”

Göteborgsregionen (GR) är en av de aktörer som tillsammans med Göteborgs universitet driver arbetet med försöksverksamheten i regionen. Målet är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Gemensamt för forskningsprojekten inom ULF på Göteborgs universitet är att lärare och forskare samarbetar i praktiknära forskningsprojekt för att tillsammans ta fram ny kunskap som ska vara användbar för skolans yrkesgrupper. Över 100 ansökningar kom intill Göteborgs universitet i den första utlysningen av ULF-medel 2018.

–Många av de akademiska yrkena har växt fram som hantverksyrken, som med beprövad erfarenhet, forskning och dokumentation har kunnat skaffa sig en vetenskaplig grund att stå på. Jag tycker det är på tiden att också lärarna får vara med om praktiknära forskning på samma sätt som andra yrkesgrupper där sådana samarbeten är väl etablerade, till exempel ingenjörer, läkare, sjuksköterskor och tandläkare, säger Anna Ekström, utbildningsminister (S).

”Helt nödvändigt med lärarinitiativ”

ULF är ett regeringsuppdrag som löper mellan 2017 och 2021. Något som är unikt för ULF-projekten på Göteborgs universitet är att också lärarna kan ta initiativ till forskningsfrågor.

–Det är ju helt nödvändigt. Ska lärarnas arbete få en tydlig vetenskaplig grund, då måste det ju vara lärarna själva som sitter i förarsätet och formulerar forskningsfrågorna. Att de också ska delta i forskningen är en given utgångspunkt, och det är ju också ett av skälen till att regeringen gav bland annat Göteborgs universitet det här uppdraget, säger Anna Ekström, utbildningsminister (S).

”Vi vill vara i klassrummet”

–ULF-medlen är väldigt välkomna. Att få vara med på lektioner och tillsammans med lärare hitta olika perspektiv är otroligt viktigt, säger Liss Kerstin Sylvén, professor i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet och projektledare för ”Språkdidaktisk samverkan”.

–Den här typen av forskning som vi gör inne i klassrummet, den är jätteviktig. Vi ska inte sitta på universitetet, utan vill vara i klassrummet och samarbeta med lärarna och bedriva praktiknära forskning som kan utveckla praktiken, säger Martin Tallvid, lektor på Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet och forskare i projektet ”AI och digital matematik”.

Vill er skola också få möjlighet att arbeta med praktiknära forskning? I oktober öppnar steg 1 i den andra utlysningen av projektmedel för genomförande av ULF-projekt.Text och foto: Annika Wall

Kontaktperson på GR: Emma Dahl

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund