Inbjudan: På spaning efter ett socialt hållbart samhälle IX

Välkommen till ett seminarium på GR den 18 november i serien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle! Vid det här seminariet är fokus under förmiddagen på socialt hållbar bostadsförsörjning. Under eftermiddagen presenteras resultat från projektet Social innovation i samhällsplanering. Du kan välja att anmäla dig till hela dagen, alternativt enbart förmiddag eller eftermiddag.

Seminariet är en del av det Vinnovafinansierade projektet Social innovation i samhällsplanering. Projektet syftar till att GR tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapar ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

GR har en arbetsgrupp för social hållbarhet som består av socialchefer och samhällsbyggnadschefer från nätverken, som fokuserar på att arbeta med sociala aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad. En del av arbetet handlar om kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Arbetsgruppen initierade projektet och är med och anordnar seminarieserien.

Sista datum för anmälan är den 11 november.


Kontaktperson på GR: Maja Wadstein

Senast uppdaterad: 2019-10-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund