Nytt vattenskyddsområde ska trygga 700 000 människors tillgång till dricksvatten

Drygt 700 000 människor är beroende av Göta älv och Vänersborgsviken för sitt dricksvatten. Nu vill sex kommuner att länsstyrelsen ska fastställa ett vattenskyddsområde som tryggar vattentäkterna, idag och i framtiden.

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg har genom Göteborgsregionen (GR) samarbetat kring Göta älvs och Vänersborgsvikens dricksvatten sedan 2011.

Det nya skyddsområdet ska minska risken för föroreningar som kan störa, eller i värsta fall omöjliggöra, vattenverkens produktion av ett hälsosamt dricksvatten. Samtidigt stärks skyddet av Göteborgs vattentäkt som redan idag har ett vattenskyddsområde. Arbetet är i linje med EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som slår fast att vattenkällor ska skyddas.

I delar av vattenskyddsområdet finns det skyddsföreskrifter som reglerar vad man inte får göra. Dessa har utformats med hänsyn till vattentäktens specifika karaktär med fokus på det nutida och framtida skyddsbehovet. Reglerna kompletterar annan lagstiftning och gäller både företagare och privatpersoner. Bland de aktiviteter som regleras finns exempelvis utsläpp av spillvatten, kemiska växtskyddsmedel och hantering av kemikalier.

  • Läs mer på sidan för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde: www.gavso.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Monica Dahlberg, Regionplanerare

Senast uppdaterad: 2019-10-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund