Ny rapport: Sjukfrånvaron minskar i flera av Göteborgsregionens kommuner

Lägst är sjukfrånvaron för närvarande inom Tjörns kommun. HR-chefen Sara Alfredsson berättar hur de har arbetat aktivt för att få ner sjukfrånvaron.

Sara Alfredsson.

Kommunerna i Göteborgsregionen tar regelbundet fram en rapport med nyckeltal som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt.

Den senaste rapporten visar bland annat att sjukfrånvaron minskat under 2019 i flera av Göteborgsregionens kommuner.


Tjörn – ett gott exempel

Sara Alfredsson, HR-chef i Tjörns kommun, är stolt över att de nu har lägst sjukfrånvaro i Göteborgsregionen (januari–augusti 2019). Hon beskriver hur de har arbetat aktivt på flera fronter för att minska sjukfrånvaron:

– Vi har erbjudit rehabiliteringsutbildning till samtliga chefer under året. Under våren och hösten 2019 har personal- och hälsodialoger genomförts med chefer som har enheter med sjukfrånvaro över tio procent. Syftet är att stödja chefen i sjukfrånvaron och hälsan på arbetsplatsen. Personal- och hälsodialogen ger möjlighet för chefen att kontinuerligt med jämna intervaller i lugn och ro ”tänka personal” och därigenom upptäcka de tidiga signalerna som kan peka på att en grupp eller medarbetare inte mår bra. Därigenom kan vi på ett tidigt stadium stötta på grupp- och individnivå.

Sara Alfredsson lyfter också fram samarbetet med Försäkringskassan:

– Under 2019 har kommunen ett samarbetsavtal med Försäkringskassan vilket innebär att vi har specifika handläggare till kommunens anställda samt att vi regelbundet följer upp sjukfrånvarotalen tillsammans och har avstämningsmöten.

Hon är också glad över det interna samarbetet i kommunen:

– Vi har haft ett bra samarbete med förvaltningarna och HR för stöd och service.

Fler exempel på insatser som Tjörn har genomfört för att minska sjukfrånvaron:

  • Interna utbildningar för chefer under året, som bland annat kommunikativ ledarskapsutbildning
  • Mentorprogram över kommungränserna
  • Friskvårdspengen höjdes i början av året till 1200 kronor.


Ladda ner


Rapporter från tidigare år hittar du härlänk till annan webbplats.


Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-10-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund