Nya metoder ska hjälpa kommuner att minska boendesegregation

Människors tillgång till boende och viktiga funktioner behöver bli mer jämlik. För att minska boendesegregation och främja social hållbarhet har Göteborgsregionen tagit fram en verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering.

Syftet med verktygslådan är att tillhandahålla metoder som kan anpassas och användas av kommuner i hela regionen, men även utanför. Målet är att verktygslådan ska bidra till att stärka sociala aspekter i planeringsprocesser.

- En förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med metoderna i verktygslådan är ett tvärsektoriellt och medskapande arbetssätt. Det innebär ett samarbete mellan framförallt samhällsbyggnads- och sociala förvaltningar där alla perspektiv och kompetenser tas tillvara, säger Maja Wadstein, regionplanerare på Göteborgsregionen.

Metoderna i verktygslådan:

  • Riktlinjer för bostadsförsörjning
  • Socialt investeringsperspektiv
  • Samtalsverktyg för markanvändning
  • Metoder att använda för medskapande innovationsprocesser
  • Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocessen
  • Handbok för ungas inflytande i samhällsplaneringen
  • Seniorperspektiv i samhällsplaneringen
  • Indikatorer för social hållbarhet

Verktygslådan har tagits fram inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet Social innovation i samhällsplanering som pågått i två år och avslutades november 2019. Projektet genomfördes av GR tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund. Forskare från RISE medverkade som kunskapsstöd. Projektet initierades av GR:s arbetsgrupp för social hållbarhet, där bland andra social- och samhällsbyggnadschefer från flera kommuner ingår.

Läs mer

För att ta del av metoderna i verktygslådan och mer information om projektet, klicka dig vidare via www.goteborgsregionen.se/socialinnovationlänk till annan webbplats.

Kontakt:
Maja Wadstein
Regionplanerare
031-335 54 45

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund