GR får pris från innovationsprogrammet Viable cities

Göteborgsregionen (GR) har fått pris för sitt engagemang i Viable Cities, ett svenskt innovationsprogram som ska påskynda omställningen till klimatneutrala städer till år 2030. Utvecklingsledare Ida Boström var på plats i Stockholm för att ta emot utmärkelsen.

Från vänster: Laurent Fabuis, Eva Svedling, Gunnar Björkman, Ida Boström, Jonas Kamleh, Anna Ledin, Olga Kordas, programchef Viable cities, Allan Larsson, Ordförande Viable cities

 - Viable cities är en viktig arena i GR:s klimatarbete. Programmet sammanför svenska städer, näringsliv, forskning och civilsamhälle, jag tror det sektorövergripande samarbetet är a och o för att lyckas med klimatomställningen. Vi har goda erfarenheter av tvärande samarbeten på regional nivå. Genom Viable cities får vi möjlighet att arbeta med klimatomställningen i dessa former även nationellt, säger Ida Boström.

Prisutdelningen ägde rum som en del av en konferens i Stockhom den 11 december. Huvudtalare var Laurent Fabuis, ordförande för FN:s klimatkonferens 2015 i Paris (COP21). Andra talare vid konferensen var Jan Eliasson, vice generalsekreterare för FN, 2012-2016 och Eva Svedling, statssekreterare.

Viable Cities Champions har inrättats som en årlig utmärkelse för att fira förändringsledare som bidrar till att göra programmet till en framgång.

De som fick priset 2019:

Ida Boström, utvecklingsledare, Göteborgsregionen

Gunnar Björkman, innovationsdirektör, Stockholms stad

Johan Gammelgård, innovationsdirektör, Umeå kommun

Jonas Kamleh, klimatstrateg, Malmö stad

Anna Ledin, miljödirektör, Göteborgs stad

Exempel på GR:s klimatarbete

  • GR:s arbete med klimatomställning är starkt kopplad till samhällsplaneringen. Ett exempel är storstadsregionens transporter som står för den största klimatpåverkan. GR arbetar bland annat för en omställning, där gång och cykel prioriteras i stadsområdet och attraktiv kollektivtrafik i storstadsregionen. Ett annat exempel är att GR just nu håller på att ta fram ett digitalt verktyg för att samhällsplanerare och beslutsfattare lätt ska kunna få en översyn av var det är bäst att bygga nya bostäder och verksamheter utifrån ett klimatperspektiv.
  • Fram till 2030 kommer GR:s kommuner att arbeta med den nya regionala avfallsplanen vars utgångspunkt är att skapa åtgärder för att minska att avfall uppstår.
  • GR har i dagarna inlett ett samarbete med skolsektorn. Lärare kommer att utbildas i klimatfrågor utifrån läroplanens mål om hållbar utveckling. Lärarna kommer i sin tur leda elever att starta lokala och regionala klimatprojekt. 

Om Viable Cities

  • Viable Cities är ett svenskt strategiskt innovationsprogram som startade 2013. Missionen är att uppnå klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet investerar 1 miljard kronor i forskning och innovation från 2017 till 2020. Det finansieras gemensamt av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Programmet samlar cirka 60 medlemsorganisationer från industri, akademi, offentliga och civila samhällsorganisationer som samarbetar för smarta och hållbara städer. En av GR:s medlemskommuner, Göteborg, har som en av nio svenska städer fått miljonstöd från Viable Cities för att påskynda klimatomställningen. Projektet inriktas på en datadriven utveckling.


Kontaktperson på GR: Ida Boström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund