Politiker och tjänstemän möttes för kustzonens framtid

Ett femtiotal politiker, tjänstemän och andra aktörer samlades på Marstrands havshotell den 4 december på slutseminariet för det treåriga projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Bland annat presenterades den gemensamma strategi som kustkommunerna arbetat fram tillsammans inom ramarna för projektet, Fördjupad strukturbild för kustzonen.

De gemensamma överenskommelser som den fördjupade strukturbilden innefattar presenterades av sex olika personer från kustkommunerna, Västarvet (VGR) och Göteborgsregionen. Presentatörerna gav sitt perspektiv på innehållet i överenskommelserna och knöt an till framtida utmaningar. En slutsats var att berörda aktörer gemensamt behöver arbeta aktivt för att nå intentionerna i överenskommelserna så att det arbete som lagts ner under de tre åren tas vidare.

”Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela vår region. Vi ville därför avsluta vårt treåriga projekt med att också lägga fokus på hur vi tillsammans fortsätter det arbete vi påbörjat, så att vi kan förverkliga de överenskommelser som vi tagit fram gemensamt. Det var roligt att få visa filmen som tagits fram för att kommunicera innehållet i den fördjupade strukturbilden också. Den sätter verkligen tonen för hur vi kan arbeta med kusten tillsammans”, berättar projektledare Ida Lindbergh.

Ordmoln för att beskriva vår kustzon idag

En levande och tillgänglig kustzon

Deltagarna fick även själva bidra under seminariet. Bland annat genom att skapa ordmoln för att beskriva vår kustzon idag och vilka nyckelord en vill ska prägla kustzonen i framtiden. De ord som dök upp mest för ord som bör prägla vår framtida kustzon var ”levande” och ”tillgänglig”. Ord som också varit närvarande i utvecklingsarbetet av den fördjupade strukturbilden för kustzonen.

Slutseminariets eftermiddag bjöd på diskussioner kring det fortsatta arbetet med kustzonsfrågor och hur intentionerna i den fördjupade strukturbilden ska tas vidare. Det finns ett stort engagemang i dessa frågor och diskussionerna visade på en vilja att fördjupa överenskommelserna och intentionerna i den fördjupade strukturbilden för kustzonen.

Om den Fördjupade strukturbilden för kustzonen

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex gemensamma överenskommelser med tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008PDF. Strategin ska fungera vägledande för kommunernas fysiska planering i kust- och havsområdet, men utgör också en grund för fortsatt samarbete kring gemensamma utmaningar i kustzonen. Den 18 oktober 2019 godkändes den av Göteborgsregionens förbundsstyrelse som även beslutade att föreslå de berörda kommunerna att godkänna strategin för egen del. Flertalet av de deltagande kustkommunerna kommer att ta upp dokumentet för politisk godkännande.

Finansiärer

Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla har finansierades av de 8 deltagande kustkommunerna samt: Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionen och Business Region Göteborg.

Läs mer

Där hittar du bland annat en informativ film, samt har möjlighet att ladda ner Fördjupad strukturbild för kustzonen, remissredogörelse samt andra rapporter från projektet.


Kontaktperson på GR:

Ida Lindbergh, Regionplanerare

tfn.031-335 53 77

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund