Nytt projekt ska vidareutveckla ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan

Förra veckan beviljades projektet GR Samsär medel från Europeiska Socialfonden (ESF). GR Samsär med Göteborgsregionen (GR) som projektägare kommer inleda sin analys- och planeringsfas den 1 mars 2020 och pågår under två år.

Projektets övergripande mål är att underlätta etableringen i arbetslivet för unga med en intellektuell funktionsnedsättning. Detta genom att utveckla och etablera ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan och på så vis stärka samverkan mellan utbildningsanordnare, arbetsliv, föreningar, myndigheter och ideella organisationer.

Uppbyggandet av ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan påbörjades redan under året genom medel från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Genom medel från ESF finns nu möjligheten att vidareutveckla arbetet med det regionala programrådet utifrån de behov som lyfts under 2019.

Genom projektet ska fler elever som läser ett nationellt program inom gymnasiesärskolan mötas av utbildade apl-handledare som kan guida eleverna utifrån deras individuella behov, skolorna ska få stöd i hur de på bästa sätt kan arbeta med elevernas apl genom förberedelse-, under – och efterarbete och Gymnasiedagarna ska utvecklas och blir en värdefull mötesarena inför elevernas val av gymnasieutbildning bland annat genom att fler aktörer engagerar sig i Gymnasiedagarna.

Projektet syftar till att bidra till förbättrade möjligheter för elever från gymnasiesärskolan att komma in på arbetsmarknaden oberoende av kön, social- och kulturell bakgrund samt funktionsvariationer. Detta genom en samverkan som bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad samt en stärkt koppling mellan skola och arbetsliv.


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund