Nytt samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har länge legat i framkant när det gäller regional samverkan kring vuxenutbildning. Nu har kommunerna tagit samarbetet till en ännu högre nivå genom ett nytt samverkansavtal kring vuxnas lärande. Det handlar bland annat om en utvecklad satsning på tillväxtskapande yrkesutbildningar.

Avtalet syftar till att ta tillvara den samlade kapaciteten av utbildningsresurser och studerande i Göteborgsregionen. Detta för att optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Avtalet ska också skapa förutsättningar för en bättre kompetensförsörjning i både privat och offentlig sektor för att på så sätt bidra till en långsiktig och uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.

  • –I det nya samverkansavtalet möjliggörs samverkan även kring andra typer av utbildningsformer och kombinationer av olika skolformer. Det är glädjande att man nu vågar ta nya utmanande steg i sin samverkan och fortsatt verka för regionens kompetensförsörjning, menar Marie Egerstad, chef för vuxenutbildning vid Göteborgsregionen.

Genom att utveckla samverkan och samordning av yrkesutbildningar för vuxna förväntas medborgarnas möjligheter att utbilda sig inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden öka. Likaså ska möjligheterna att tillhandahålla utbildningar som en enskild kommun har svårt att bedriva utan samverkan förbättras. Samverkansavtalet omfattar regionalt anordnad yrkesinriktad utbildning för vuxna (regionalt yrkesvux).


Kontaktperson på GR: Marie Egerstad

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund