Pressmeddelande: Så ska vi motverka ungas allt positivare syn på cannabis

De senaste åren har användning av tobak och alkohol minskat bland unga. För narkotika märks inte samma positiva utveckling, utan snarare en positivare attityd till cannabis. Därför gör länsstyrelsen nu en satsning i länet tillsammans med Jenny Rangmar, forskare vid Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Satsningen görs genom en forsknings- och utbildningscirkel ledd av Jenny Rangmar. Tanken är att höja kunskapsnivån om cannabis och bidra till utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet.

De kommuner som kommer medverka i cirkeln är Mariestad, Skövde, Vänersborg, Falköping, Borås, Uddevalla, Trollhättan och Göteborgs stad -Majorna/Linné. Samt representanter från den idéburna sektorn, Länsnykterhetsförbundet och hälso- och sjukvården.

De fyra kommunalförbunden är representerade: Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Göteborgsregionen.

Om narkotikautvecklingen i landet

Narkotikaerfarenheten har varit relativt stabil de senaste tio åren sett till andelen elever som någon gång använt narkotika. Däremot ökar konsumtionen något bland de som väl använt narkotika. Den narkotika som ungdomar i första hand använder är cannabis (hasch och marijuana). Undersökningarna visar att det skett en förskjutning de senaste åren kring ungas attityd till cannabis och allt färre uppfattar det som riskabelt att använda drogen. Andelen elever som prövat narkotika varierar mellan kommunerna och visar att ungas användning av cannabis inte är ett storstadsfenomen. Det finns även skillnader i användning av narkotika mellan pojkar och flickor.

Källa: Nationella skolundersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Till undersökningen.länk till annan webbplats


Kontaktperson på GR: Jenny Rangmar

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund