Grundkurs i tjänstedesign – gå SKR:s populära kurs hos oss!

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. 

Kursen vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor och som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov och upplevelser.

Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet på tjänstedesign!


Om kursen

I kursen ingår SKR:s Grundkurs i tjänstedesign, 2 dagar, samt 2 halvdagar med fokus på att skapa goda förutsättningar för en bra process och implementering.

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign, så som: Formulera utmaning, djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering och prototypframtagning.

Vi utgår ifrån Innovationsguidens sex steg – en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess.

Just nu är det stort tryck på SKR:s grundkurser som erbjuds i Stockholm. GR är en av flera aktörer i landet som har gått SKR:s kurs Utbilda i tjänstedesign och erbjuder Grundkurs i tjänstedesign i så kallad ”egen regi”.

Detta innebär att kursupplägg och material är detsamma men att kursen hålls av annan arrangör än SKR.


Kursmål

Efter avslutad kurs har du en grundförståelse för hur tjänstedesignprocessen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder. Alla deltagare tilldelas ett diplom efter avslutad kurs.


Kursinnehåll

Kursen innehåller SKR:s tvådagars Grundkurs i tjänstedesign samt ett breddat innehåll med ytterligare två halvdagar – introduktion och uppföljning.

1. Introduktionsdag, en halvdag, syftar till att skapa tydlighet kring varför tjänstedesign är ett viktigt verktyg för att möta framtidens utmaningar samt metoder för att skapa trygga team.

2. Grundkurs i tjänstedesign SKR, 2 dagar, syftar till att få verktyg, metoder och förståelse för innovationsguidens process. Lära genom att göra.

3. Uppföljningsdag, en halvdag, syftar till att få verktyg för att kunna formulera en utmaning, intressentanalys och implementera lösningen i liten skala. Tillfället syftar även till ett gemensamt lärande om hur vi kan påverka förändring.


Mer information & anmälan

Tips från tidigare deltagare:

Kroka arm och gå kursen med en kollega, så kan ni stötta och lära av varandra i ert fortsatta arbete på hemmaplan!


Kontaktperson på GR: Susanne Vannerberg

SKR = Sveriges Kommuner och Regioner

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund