SEMINARIET FRAMFLYTTAS - Halvdagsseminarium: Transportplaneringens vinnare och förlorare

Vilka platser och grupper får mest nytta av, och vilka förlorar på, olika transport- och infrastrukturförändringar? Detta är en viktig fråga för alla transportprojekt och centralt i t.ex. sociala konsekvensanalyser.

Nätverket för Socialt hållbar transportplanering, där Göteborgsregionen (GR) är en av arrangörerna, bjuder in till ett halvdagsseminarium som fokuserar på hur vi kan analysera hur konsekvenser av ett projekt fördelar sig mellan grupper och platser.

Föredragshållare med bakgrund i både samhällsplanering och sociala frågor står för dagens innehåll, som sedan avslutas med en gemensam workshop.

Välkomna att delta på plats eller via Skype!


Program
11.30-12.30 - Lunch
12.30-12.45 - Välkomna! Trafikverket samt Maja Wadstein och Ana Gil Solá, nätverkssamordnare.
12.45-13.15 - Föredragshållare
13.15-13.45 - Föredragshållare
13.45-14.10 - Fika
14.10-14.40 - Föredragshållare
14.40-16.15 - Workshop: Hur kan vi arbeta vidare med liknande analyser i olika sammanhang?
16.15-16.30 - Summering och avslutning


Föredragshållare

 • Isak Jarlebring Rubensson
  Samhällsekonom på Trafikförvaltningen Region Stockholm
  Om rättvisa räknas så räknas rättvisa - kvantitativa metoder för att beräkna fördelningseffekter inom kollektivtrafiken.
 • Camilla Ottosson
  Samhällsplanerare på Region Kronoberg
  Förbättrad tillgänglighet, för vem? Om sociala analyser i regional transportplanering.
 • Gunnar Isacsson
  Fil Dr och samhällsekonom på Trafikverket
  Infrastrukturåtgärders effekter på inkomstfördelningen.

Information och anmälan

När: Tisdag 24 mars 2020, klockan 11.30-16.30

Var: Trafikverkets lokaler vid Solna strandväg 98, Solna.
Ta tunnelbana mot Hjulsta från T-centralen till Solna strand. Länk till kartalänk till annan webbplats

För vem: Forskare, tjänstepersoner, konsulter, m.fl.

Lunch kommer att ingå.

Sista datum för anmälan: 16 mars, du anmäler dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikverket är värd för heldagsseminariet. Vi träffas i deras lokaler i Solna, men som vanligt är det möjligt att ta del av föreläsningarna via Skype. Det är viktigt att du uppger i anmälningslänken om du tänker delta i Skype-möte. Anmälan är bindande! Utnyttjas inte anmäld plats debiteras en avgift på 300 kronor. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.

Vad är nätverket social hållbar transportplanering?

Nätverket välkomnar både praktiker och forskare med intresse för att utveckla fältet socialt hållbar transportplanering. Nätverkets första mål är att skapa samförståelse mellan planerare på lokal, regional och statlig nivå, och mellan planering och forskning. Med planering menas all samhällsplanering som påverkar människors transporter, dvs. i bred bemärkelse: fysisk, folkhälsa, inom sociala området, miljö, etc. Kompetensen finns inom flera olika områden, tillsammans får vi en bättre helhetsförståelse.

Nätverkets andra mål är att bidra till ny kunskap genom att skapa förutsättningar för att formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella och relevanta för både planering och forskning. Nätverket är öppet och träffas cirka tre gånger per år i olika städer i Sverige.

Arrangör: Nätverket för Socialt hållbar transportplanering, som drivs av Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket, Urban Futures och Göteborgs universitet.

Kontaktpersoner: Maja Wadstein, Göteborgsregionen (GR) & Ana Gil Solá, Avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund