GR:s medlemskommuner ökade med 13 602 invånare under 2019

För två år sedan passerade Göteborgsregionen en miljon invånare. De definitiva befolkningstalen från SCB visar att befolkningen i Göteborgsregionen fortsätter att öka med men med något färre än föregående år.

Regionens kommuner hade vid årsskiftet en sammanlagd befolkning på 1 041 850 invånare och ökningen för 2019 är 1,3 procent i jämförelse med föregående år. 

Tolv av tretton medlemskummuner har ökat sin befolkning. Störst procentuell befolkningsökning i regionen har Kungälvs kommun med 2,8 procent (2,2 procent 2018) och Öckerö kommun minskat sin befolkning med -0,2 procent (+0,2 procent 2018).

Målsättningen att regionens befolkningstillväxt ska vara minst 10 000 personer per år har även 2019 uppnåtts med god marginal.

I och med utgången av 2019 fullbordades årtusendets andra decennium. På nyårsafton uppgick folkmängden i Sverige enligt SCB till 10 327 589 personer, en ökning med 986 907 personer sedan nyårsaftonen 2009, för ett decennium sedan. Under 2019 ökade befolkningen i Sverige med 97 404 personer. Det var den lägsta folkökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet på 98 691 personer.

Att folkökningen förra året var lägre än de föregående åren förklaras till stor del av det minskade antalet invandrare. Under 2019 invandrade 115 805 personer, en minskning med 16 797 personer (13 procent) jämfört med 2018. Läs mer på SCBs hemsida...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa SCB 2020.02.20

Statistiska centralbyrån, SCB

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund