Samskapande metoder hjälper oss bygga hållbara stationssamhällen

Under fem år har kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället arbetat med samskapande metoder och praktiknära forskning. Vid årsskiftet 2019/2020 avslutades projektet och släpper nu slutrapporten för arbetsåren 2017 – 2019. Slutsatserna från projektet är många men en av de viktiga lärdomarna gäller samskapande metoder.

- Jag och Ulf har haft privilegiet att få arbeta med så många kreativa och engagerade personer i kommunerna – det är fantastiskt vilken enorm kunskap som finns!, berättar Anna Gustafsson, som tillsammans med professor Ulf Ranhagen har varit projektledare för Det urbana stationssamhället.

Anna Gustafsson förklarar att samskapande arbete tar både tid och energi, då många olika parter behöver vara delaktiga i aktiviteter och beslut. I det urbana stationssamhället har praktiker och forskare mötts, vilket har påverkat de ordinarie arbetsprocesserna i kommunerna. Trots det så är Annas och Ulfs erfarenheter att många ändå upplever att de kan få nya perspektiv på planeringsfrågor som bidrar positivt till kommande beslutsunderlag.

Verktygslåda för fortsatt arbete

Anna och Ulf ser att det inför framtiden finns en stor potential och ett behov av att skapa ännu bättre förutsättningar för att planera och utforma stationssamhällen som en viktig del av ett hållbart samhällsbyggande. De hoppas att den verktygslåda som utvecklats och tillämpats kan fortsätta att användas, samt att kunskapsprocessen lever vidare i fortsatt fördjupat sam­skapande mellan praktiker och forskare.

Läs mer

Slutrapport: Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resandePDF

Kontakt:
Anna Gustafsson
Regionplanerare
031-335 53 34

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund