SEMINARIET ÄR INSTÄLLT-
Kunskapsseminarium: Att vända målkonflikter till lösningar

Hur går allt ihop? Världen blir allt mer komplex med flera utmaningar som ska hanteras samtidigt, trots att resurserna är knappa.

Beslutsfattare ställs inför en rad målkon­flikter, där en lösning för en utmaning kan försvåra för hanteringen av en annan. Inom samhällsbygg­nadsområdet blir detta särskilt markant genom att värden inom markanvändning, transporter, näringslivsutveckling, social hållbarhet och miljö möts och konkurrerar. Att lokalt hantera den glo­bala klimatutmaningen blir ytterligare en fråga där målkonflikter kan uppstå.

Göteborgsregionen (GR) bjuder in till ett kunskapsseminarium för kommunpolitiker om hur besluts­fattare kan förhålla sig till denna komplexitet. Vi kommer att fokusera på målkonflikter och hur dessa kan hanteras genom synergilösningar. Välkomna!

Program

Inspirationsföreläsare: Lars Thunberg, kommunalråd Helsingborgs stad

Lars berättar om erfarenheter av att vända målkonflikter till synergier i arbetet med att skapa en attraktiv kommun. Därefter har vi en gemen­sam diskussion utifrån konkreta case.

Anmälan

Maila till Misja Melin senast den 12 mars. Anmälan kan överlåtas till kollega, sista datum för avanmälan är 12 mars.

Anmäl eventuell specialkost, samt vilken nämnd och kommun du tillhör.

Datum och plats

Datum och tid: 19 mars 2020 kl. 17.30-20.00

Plats: Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8

Fika ingår!


Kontaktperson på GR: Sarah Johnstone

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund