Göteborgsregionens klimatlyft fulltecknat för vårterminen – återkommer hösten 2020

Intresset från skolorna i regionen att delta i Göteborgsregionens klimatlyft har varit stort, och ansökan till vårterminens program stängs nu. Under våren kommer pedagoger och skolledare i de tio skolor som deltar i programmet att kompetensutvecklas för att stärkas i sitt arbete med hållbar utveckling.

I programmet ingår föreläsningar om klimatkunskap, klimatpsykologi och samhällets arbete med klimatomställning, samt goda exempel på hur skolor kan jobba med hållbar utveckling. Deltagande skolor kommer också att få tillgång till olika verktyg och metoder för att arbeta med de globala hållbarhetsmålen och klimatfrågan, samt processledning i den lokala planeringen för skolans undervisning. Ett av de främsta målen med programmet är att elevdrivna projekt genomförs på skolorna, för att eleverna ska uppnå en förståelse för, och ett förhållningssätt till, sin egen och samhällets påverkan på en hållbar utveckling.

Efter denna första omgång av programmet med tio deltagande skolor under vårterminen kommer arbetet i en andra programomgång i höst att skalas upp och utvecklas utifrån lärdomar från vårens processer och den utvärdering av skolornas arbete som genomförs efter sommaren. Till höstterminen finns det därför plats för tjugo nya skolor att ansöka till och delta i programmet. Anmälan för höstterminens omgång öppnar i slutet av maj.


Kontaktperson på GR:

Jonas Franzen, projektledare, 031-335 50 31

Joanna Friberg, projektledare, 031-335 51 24

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund