Webbaserad introduktion för baspersonal inom vård och omsorg

Idag lanserar GR en plattform för webbaserad introduktion av nyanställd baspersonal inom vård och omsorg.

Det är socialcheferna i Göteborgsregionen som har gett GR i uppdrag att ta fram plattformen.

Syftet är att verksamheterna, i de speciella tider som nu råder med risk för stora sjukskrivningstal, enkelt ska ges tillgång till samlad baskunskap som ger en grundläggande introduktion/utbildning till nyanställd, outbildad eller oerfaren personal.

På plattformen kan nyrekryterad personal genomföra ett antal viktiga utbildningar som ger dem grundläggande kunskap och förståelse om vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg.

Allt innehåll är hämtat från kvalitetssäkrade källor såsom svenskt demenscentrum, SKR, Socialstyrelsen etc. Vi har paketerat det på en och samma webbsida för att underlätta en snabb och smidig introduktion.


Du hittar den nya plattformen här:Kontaktperson på GR: Anna Haglund

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund