Marina friluftslivet i kustzonen kartlagt

Hösten 2019 genomfördes en kartläggning av marint friluftsliv i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Drygt 800 respondenter från föreningar och allmänheten i området delade med sig av mer än 3000 platser för olika friluftslivsaktiviteter.

Resultatet från kartläggningen finns nu tillgängligt både i form av interaktiva kartor (så kallade StoryMap) och i en längre rapport. Kartläggningen blir en inspiration för kommunerna för hur de kan arbeta för att skapa bättre kunskap kring det faktiska friluftslivet i sina områden.

Stora delar av kustzonen viktiga för friluftslivet

Insamlingen av data till friluftslivskartläggningen gjordes i en webbaserad enkät där friluftsutövare, på en interaktiv karta, kunde rita in till exempel var de brukar bada, paddla, fiska eller vandra. Tillsammans med underlag kring exempelvis skyddade områden och befolkningstäthet har analyser gjorts för att förbättra kunskapsläget kring det marina friluftslivet i kustzonen.

- Att vi fick in över 3000 objekt på så kort tid visar hur viktig kustzonen är för friluftslivet i området. De vanligaste aktiviteterna – sol, bad och turer vid kusten – har högst intensitet i tätortsnära områden, men det finns också mer avlägsna platser som är viktiga för olika aktiviteter såsom dykning, surfing, paddling, sportfiske och fågelskådning. Till skillnad från turismen vid kusten, som ofta utgår ifrån ett fåtal platser med utvecklad infrastruktur, har friluftslivet den egna bostaden eller fritidshuset som utgångspunkt och gynnas av sammanhängande, opåverkade områden, säger Vidar Glette, konsult på Ramboll och huvudförfattare till rapporten.

Kunskap om friluftslivet viktig för planeringen

Bristen på kunskap om hur det marina friluftslivet faktiskt ser ut och var det utövas har varit det viktigaste motivet till att använda en metod för kartläggningen där friluftslivsutövarna själva spelar en viktig roll.

- Kartläggningen av det marina friluftslivet är viktigt i många olika planeringssammanhang, framförallt inom de aktuella kust- och havsplaneringsprocesserna i Sverige. Den här typen av kartläggningsarbete gör att våra kommuner kan jobba mera effektivt och strategiskt med det marina friluftslivet eftersom det nu finns möjlighet att fatta beslut på kvalificerad och detaljerad kunskap, som inte fanns tidigare, säger Andreas Skriver Hansen, forskare på Göteborgs universitet, som varit vetenskaplig rådgivare till kartläggningen.

Rapporten pekar på att den viktigaste förutsättningen för utvecklingen av friluftslivet är att kunskapen om friluftslivsanvändningen på en viss plats utvecklas och fördjupas genom kartläggning och observation över tid. Det behövs också förståelse för möjliga intressekonflikter såsom mellan exempelvis friluftsliv och natur eller mellan friluftsliv och utveckling för boende eller verksamheter. Samtidigt behövs också kunskap om möjliga synergier.

Slutsatserna från rapporten behöver ses i ljuset av kartläggningens detaljnivå och omfång och bör inte användas för att dra långtgående slutsatser om hur det faktiska friluftslivet ser ut i respektive kommun utan ska tolkas och analyseras på en övergripande nivå. Kartläggningen kan förhoppningsvis bidra till att inspirera kommunerna att fördjupa sin kunskap om hur och var det lokala friluftslivet utövas och att se ett värde i att bevaka detta över tid.

Länk till StoryMaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mellankommunal kustzonsplanering

Friluftslivskartläggningen genomfördes inom ramarna för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen där ett flertal andra rapporter med planeringsunderlag för kommunerna tagits fram.

Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla var ett projekt som avslutades i december 2019 och finansierades av de åtta deltagande kustkommunerna samt Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg.

Läs mer här

Där hittar du bland annat en informativ film samt har möjlighet att ladda ner Fördjupad strukturbild för kustzonen och övriga rapporter från projektet.

Kontakt:
Ida Lindbergh
Regionplanerare
031-335 53 77

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund