Hur kan vi planera för hållbar tillväxt i stråket Göteborg-Borås?

Det och flera andra frågor har projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås försökt svara på. Projektet, som har pågått sedan 2018, har förenat samhällsplanering med näringslivsutveckling genom samskapande processer med deltagare från både offentlig och privat sektor.

Det långsiktiga målet är att bidra till en mer sammanhållen arbetsmarknadsregion som möjliggör en god kompetensförsörjning.

Stor potential i stråket

Erfarenheterna från projektet visar att det finns en stor potential i stråket som har ett dynamiskt näringsliv med en bredd av branscher och företag. Samtidigt finns det utmaningar, inte minst i form av bristande fysisk tillgänglighet och administrativa gränser som försvagar sambanden mellan stråkets delar. För att ta tillvara på potentialen krävs en samhällsplanering som stöttar kompetensförsörjning och skapar stabilitet för näringslivet.

- Vi behöver utveckla en tydlig och välförankrad regional och delregional planering där kommuner och kommunalförbund gemensamt arbetar mot de visioner och målsättningar som finns i stråket. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart, sömlöst stråk med en enkel vardag och ett livskraftigt näringsliv! säger Sebastian Andersson, regionplanerare på Göteborgsregionen.

Framtida arbete

Resultatet från projektet sammanfattas i en potentialbild över utvecklingen av infrastruktur, markanvändning och näringslivsstruktur i stråket fram till 2050. Potentialbilden utgör ett planeringsunderlag som ska inspirera och stötta kommuner och kommunalförbund i stråket i sin framtida utveckling.

Erfarenheter och resultat

Kort om projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Göteborgsregionen är projektägare och Tillväxtverket är medfinansiärer. Projektet ingår i den gemensamma samhällsplaneringen i stråket som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun och Borås Stad, samt kommunalförbunden Göteborgsregionen och Boråsregionen.

 

Kontaktpersoner på GR:

Sebastian Andersson
Regionplanerare
Telefon: 031-335 52 34

Emmy Nicander
Regionplanerare
Telefon: 031-335 52 01

Senast uppdaterad: 2020-08-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund