Inbjudan till digitalt frukostmöte: Kommunen som attraktiv praktikplats

Jobbar du i en kommun som vill ta emot elever på praktik, men tycker att det är svårt att veta hur ni ska göra? Välkommen till ett digitalt frukostmöte som handlar om att inspirera kommunala verksamheter till att bli en attraktiv praktikplats.

Praoelever inom industrin pratar med handledare

Lyssna till goda exempel

Under frukostmötet berättar Lena Salomonsson, verksamhetschef för personalförsörjning i Kungsbacka kommun, om hur de arbetar med att ta emot elever från gymnasiesärskolan på arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Ni möter även Anders Pettersson, personalchef i Härryda kommun, som delar med sig av sin syn på praons betydelse och visar praktiskt på hur kommunen engagerat sig för att ta emot unga i olika verksamheter samt om planen framåt.

Dessutom presenteras ett helt nytt digitalt material som ger konkret stöd i arbetet med prao. Det kommer också att finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Praktik ger eleverna en bild av arbetsmarknaden

Praktik är ett viktigt verktyg i elevernas studie- och yrkesvägledning. Det ger våra barn och unga en möjlighet att få värdefull kunskap om olika yrkesroller och arbetsplatser. Praktik är också ett viktigt led i kommunernas arbete med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Arbetet med praktikfrågan finns på agendan runt om i kommunerna och kan bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

Många kommunala verksamheter upplever det dock som svårt att ta emot elever på olika typer av praktik. Samtidigt vittnar eleverna om att de inte har så god kunskap om kommunens verksamheter och framtidsmöjligheterna inom dessa.

I vårt digitala frukostmötet tar Göteborgsregionen (GR) avstamp i kommunernas arbete med praktik och bjuder in till ett digitalt frukostmöte kring kommunen som attraktiv praktikplats.

Anmäl dig idag:

När: 22 oktober klockan 8.00-10.00

Målgrupp: Du som arbetar med HR, som chef eller med kompetensförsörjningsfrågor i kommunen

Var: Via Teamslänk som meddelas efter anmälan

Anmälan: trippus.net/reg201022digitalt_frukostmöte_kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Emma Theiland Nilsson, 0708-67 99 48
Senast uppdaterad: 2020-09-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund