Årets studie över aktualiseringar till socialtjänsten fokuserar på Göteborg

FoU i Väst vid Göteborgsregionen har sedan år 2018 följt upp aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård i kommunerna i Göteborgsregionen. Årets rapport fördjupar förståelsen för aktualiseringar i Göteborgs tio stadsdelar under år 2019.

Årets resultat visar att antalet orosanmälningar ökat något. Den näst största gruppen av aktualiseringar, ansökningar, har däremot minskat från med 2.5 procentenheter. Totalt har antalet aktualiseringar ökat med drygt 2 procent sedan 2018. I jämförelse med till exempel Stockholms stad och Gävleborgsregionen är det en mindre ökning. Den branta ökning som ses i resten av landet, och även i Göteborgsregionen fram till 2017, verkar ha planat ut. Det är dock stor skillnad mellan stadsdelarna. På Västra Hisingen har aktualiseringarna ökat med 24 procent sedan föregående år. Samtidigt har aktualiseringarna i Angered, som ökat kraftigt under föregående år, minskat med 11 procent.

8,4 procent av barn i Göteborg berörda

Precis som föregående år var det något fler pojkar (52 %) än flickor som berördes av aktualiseringar, och vanligast var aktualiseringar i åldersgruppen 13–17 år. I genomsnitt blev 8,4 procent av alla barn och unga 0–20 år i Göteborgs stad föremål för en aktualisering under 2019, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter sedan föregående år.

Fyra av tio barn som blev föremål för aktualisering blev det flera gånger under året. En fördjupad analys visade att en tiondel av alla aktualiseringar rörde 177 barn, som hade blivit föremål för mellan 9 och 33 aktualiseringar var under året. Det kan tolkas som att medvetenheten om vikten att vända sig till socialtjänster har ökat i samhället, och att fler reagerar när barn misstänks fara illa. Men det visar också på vikten av förebyggande insatser för att minska mängden orosanmälningar och andra aktualiseringar.

Polis, skola och hälso- och sjukvård anmäler mest

När det gäller orosanmälningar var de främsta orsakerna bristande omsorg, missbruk hos vårdnadshavare, våld inom familjen och ”övrigt”. Orosanmälningar kom framför allt från polis, skola och hälso- och sjukvård som tillsammans stod för drygt 60 procent av anmälningarna. Ungefär två tredjedelar av anmälningarna ledde till att en ny utredning inleddes, eller att anmälningen lades till ett pågående ärende. Även här skiljer sig stadsdelarna åt. Den anmälningsorsak som utreddes i högst grad var våld i familjen.

Resultaten i studien visar att det fortfarande är en betydande andel av alla barn och unga i Göteborg som blir föremål för aktualisering under ett år, samtidigt som det är allt färre som ansöker om stöd. Ökningen av anmälningar är dock marginell – en trend som verkar hålla i sig sedan år 2017. Stadsdelarnas skilda villkor och befolkningssammansättning speglas i statistiken när det gäller till exempel vilka orsakerna är för orosanmälningar och hur stor andel av barn och unga i befolkningen som blir föremål för aktualiseringar. Detta indikerar att det fortsatt finns stort behov av strukturellt förebyggande arbete i stadsdelarna för att minska skillnaderna i levnadsvillkor, och av samverkan inom kommunen för att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Läs rapporten Aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgs stad 2019PDF

Vårt arbete i media

Inslag i SVT Nyheter 28 september 2020: "Oro kring vart tolfte barn"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2020-10-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund