Nu har Göteborgsregionen en cykelplan

För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi i Västra Götaland år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler resor till cykel är en viktig del i den omställningen. Nu är Göteborgsregionens cykelplan antagen i förbundsstyrelsen, vilket bland annat innebär ett mål om ett fullt utbyggt regionalt cykelvägnät 2030.

 

Cykelplanen har arbetats fram i tät dialog med Göteborgsregionens medlemskommuner och kompletteras med en vägledande standard för utformning av stråken.

 

Cykelstråken (bilden nedan) ska vara av hög och jämn standard och möjliggöra bekväma och säkra cykelresor mellan och genom tätorter. I dagsläget skiftar cykelstråken i standard och håller på vissa platser inte ihop.

 

- Det har länge funnits en önskan om att samarbeta mer över kommungränserna gällande cykelplaneringen. Det här arbetet stakar ut riktningen för vår framtida cykelinfrastruktur i Göteborgsregionen och möjliggör fokuserade satsningar längs våra stråk, säger William Schotte, regionplanerare på Göteborgsregionen (GR)

Cykelplanens utpekade stomcykelstråk, med inbördes prioritering

Cykelplanens stomcykelnät med inbördes prioriteringar


Kontaktperson på GR: William Schotte, Regionplanerare

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund