Hur kan vi skapa attraktiva boendeformer för äldre?

Inbjudan till det tionde seminariet i serien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle, denna gång digitalt.

Vid det här webbinariet ligger fokus på trygghetsboen­de. Hur kan vi skapa attraktiva boendeformer för äldre? Vilka fördelar och dilemman finns med boendeformen trygghetsboende?

Göteborgsregionen har i sin verksamhetsinriktning pekat ut social hållbarhet som ett fokuserat om­råde. Sedan 2015 finns en arbetsgrupp för social hållbarhet som består av socialchefer och samhälls­byggnadschefer från nätverken och som fokuserar på att arbeta med sociala aspekter i samhällsplane­ring och samhällsbyggnad.

Seminariet är en del av seminarieserien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle och genomförs denna gång som ett webbinarium.

Läs mer och anmäl dig härPDF

Välkomna!


Kontaktperson på GR: Cecilia Axelsson, Planeringsledare

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund