Projekt Modig: Digital utbildningsbank är lösningen i Partille

Modig handlar om att höja kompetensen i digital teknik inom verksamheterna äldreomsorg och funktionsstöd. Partille kommun har valt att bygga en digital utbildningsbank med korta pedagogiska utbildningar, för att göra det lättare för medarbetare och chefer att höja sin egen och verksamhetens kompetens.

Från vänster: Veronica Runsteen, Lena Engelin Grawem, Anna Jonsson, Annika Danner och Jeanette Björner.

Partilles fem digitaliseringsombud. Från vänster: Veronica Runsteen, Lena Engelin Grawem, Anna Jonsson, Annika Danner och Jeanette Björner.

Modig bygger på att de kommuner som deltar har utsett så kallade digitaliseringsombud i verksamheterna, och dessa personer har i uppgift att utbilda sina kollegor i olika sorters teknik. I Partille har digitaliseringsombuden tillsammans med sin projektledare Anna Jennbacken satsat på enkla digitala utbildningar som de samlar i en utbildningsbank på intranätet.
– Det är digitaliseringsombuden själva som spelar in utbildningarna. Utbildningarna handlar till exempel om Onedrive, Outlook, dokumentationssystem, One Note, olika appar, avvikelsesystem och andra digitala verktyg som används i arbetet, berättar Anna Jennbacken som är projektledare för Modig i Partille kommun.

"Pedagogiskt och peppande"

Utbildningarna är tillgängliga för alla medarbetare och chefer inom äldreomsorgen och funktionsstöd. Utbildningarna handlar om hur verktygen praktiskt fungerar, men också om hur de kopplar an till rutiner i verksamheterna. I anslutning till utbildningarna finns kunskapstester, där fokus inte ligger på själva testandet utan på inlärning.
– Testerna har en pedagogisk och peppande form. I projektet fick vi en kurs av GR i gamification* och har använt oss av tips som vi fick där. Medarbetarna samlar poäng – i början är det lätt och så blir det svårare allt eftersom. Man kan hålla på tills man klarar testen.

Digitaliseringsombuden, som inte själva har fått utbildning i verktygen innan utan har fått lära sig själva, tycker att det är kul att skapa utbildningarna.
– De har varit fantastiska. De lär sig snabbt och vågar testa. De har också fått positiv feedback från vår IT-avdelning.

Enkla och korta utbildningar

Utbildningarna är enkla och korta och tar ungefär en kvart vardera. Det sättet att utbilda sparar tid i verksamheterna och fungerar bättre än att ha tjocka lathundar som det är svårare att få tid till att läsa och som är svårare att ta till sig.
– Det har alltid varit svårt att boka upp personal inom vård och omsorg för utbildning eftersom verksamheten alltid måste gå först och för att personalen har oregelbundna arbetstider. Det här är ett sätt att göra det enklare och mer lättillgängligt, säger Anna.

En annan fördel med den digitala utbildningsbanken och testerna är att cheferna kan se hur det går för medarbetarna. Därmed får de lättare syn på eventuella ytterligare utbildningsbehov.
– Det har varit ett stort stöd för Modig i verksamheterna ända från början. Personalen tycker att det är kul och det finns ett sug efter detta. Men som alltid är det en utmaning för cheferna att få tid till att arbeta med utbildning eftersom det är så mycket annat som måste skötas. Särskilt nu under pandemin finns det annat som måste prioriteras först. Särskilt inom äldreomsorgen har vi fått bromsa lite.

Har stärkt medarbetarna och verksamheten

Ett av målen i Modig är att hitta en metod för långsiktigt arbetsplatslärande i digital teknik i verksamheterna. Partilles utbildningsbank finns ju kvar men det är inte bestämt ännu hur uppdateringar av utbildningarna ska skötas och hur arbetet med kompetensutveckling ska leva vidare på längre sikt. Oavsett hur det blir menar Anna att projektet har gjort stor nytta redan nu.
– Det har stärkt oss att vi har anställda som har kunskap och det har stärkt medarbetarna själva också att de har fått ökad kompetens.

*Gamification går ut på att göra uppgifter, information och liknande roligare och enklare att ta till sig för användaren genom att ta in inslag av spel. Det kan vara tävlingar, att uppnå något, status med mera som uppmuntrar till att gå vidare eller göra mer genom positiv feedback.

Anna Jennbacken, Partille kommun.

Anna Jennbacken är projektledare för Modig i Partille kommun.


Kontaktperson på GR: Monica Wallström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund