Nu kan landets samtliga kommuner ansluta till Yrkesresan

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som GR har tagit fram. SKR har utrett möjligheten att använda programmet i hela landet och planerar nu för en nationell lansering med start 2021.

Yrkesresan innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som anordnas regionalt. På Yrkesresan.se finns bästa tillgängliga kunskap samlad.

Alla landets kommuner erbjuds nu att ansluta till Yrkesresan och det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten. Yrkesresan kan bidra till att utveckla en likvärdig kunskapsbaserad socialtjänst.

– Det känns verkligen spännande att det arbete vi har gjort tillsammans med GR:s medlemskommuner nu kommer hela Sverige till del. Att ha en strukturerad introduktion och kompetensutveckling är en viktig pusselbit för att bygga en kunskapsbaserad socialtjänst, säger Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan på GR.

Erbjudandet till landets alla kommuner innebär ett sjuårigt avtal och omfattar fem yrkesresor. Den första Yrkesresan kommer vara en reviderad version av det program som GR har tagit fram för personal inom den sociala barn- och ungdomsvården. Erbjudandet bygger på att kommunerna betalar för tjänsten genom en årlig avgift och förhoppningen är att så många kommuner som möjligt ska tacka ja. SKR samordnar arbetet som sker i samarbete med kommunerna, de regionala samverkans- och stödstrukturerna, SKL Kommentus och Socialstyrelsen.

Sju personers erfarenheter av Yrkesresan

I den här filmen berättar sju personer om Yrkesresan utifrån sina erfarenheter som socialsekreterare, enhetschef, sektionschef eller verksamhetschef. De intervjuade i den ordning de framträder är Iréne Jansson verksamhetschef Mölndals stad, Somaya Turki socialsekreterare Göteborgs stad, Eva Påhlman enhetschef Kungälvs kommun, Sirpa Virtanen chef Kommunförbundet Västernorrland, Annika Öquist enhetschef Socialstyrelsen, Mari Forslund sektionschef SKR, Åsa Furén-Thulin sektionschef SKR.


Kontaktperson på GR: Cristina Dahlberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund