VästKom söker en länsgemensam samordnare suicidprevention

Vill du bidra till, och utveckla, det suicidpreventiva arbetet i samverkan för Västra Götalandsregionen och alla kommuner i länet?

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör i Västra Götaland, med fokus på välfärd och regional utveckling. Genom samverkan med de fyra kommunalförbunden skapar VästKom nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

Läs mer här

Upplysning om tjänsten lämnas av
Enhetschef Välfärdsutveckling Anneli Assmundson Bjerde 073-335 85 16
Processledare för psykisk hälsa Madeleine Nilsson 073-841 18 78,

Ansökan: Sista dag för inkommen ansökan 4 januari 2021. Urval sker löpande.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund