Hur har friluftslivet och besöken i naturen förändrats under coronapandemin?

Närområdet och friluftsaktiviteter har blivit allt viktigare för invånare i Västra Götaland, visar en ny studie från Göteborgsregionen och Göteborgs Universitet. Samtidigt innebär det nya utmaningar när fler tar sig ut oftare.

Fler vistas oftare i naturen, närområdet får en allt viktigare roll och det sker en ökning och en koncentration av besökare i populära naturområden och markerade leder i regionen. Det är några av de slutsatser som kan dras i den studie som Göteborgsregionen och Göteborgs Universitet genomförde under sommaren och hösten 2020 för att få bättre förståelse för friluftsvanor och vistelse i naturen under coronapandemin i Västra Götaland. Studien genomfördes som en webbaserad enkät där deltagarna dels fick svara på frågor kring hur deras friluftsvanor förändrats under pandemin och dels, i en karta, kunde markera de områden de besöker i friluftslivssyfte och svara på frågor kring just den platsen.

– Det vi bland annat ser är att den ”nära” naturen, alltså natur som finns inom kort avstånd från bostaden, har fått stor betydelse under pandemin. Om man skulle använda två kända Göteborgsreferenser kan man säga att naturen har blivit den nya Avenyn eller Andra Lång. Kaffe latten har för många bytts ut mot korv och kaffe runt grillplatsen ute i skogen eller längs kusten, säger Andreas Skriver Hansen, forskare på GU som ansvarat för studien.

Förutom positiva förändringar som att många anger att de kommer fortsätta vistas i naturen och upptäcka nya områden även efter pandemin, att fler unga och äldre ägnar sig åt friluftsliv och naturen fungerar både som en plats för sociala aktiviteter, återhämtning och motion så finns en del utmaningar med det ökade friluftslivsintresset. De problem som deltagarna kopplar till ett ökat intresse för friluftsliv inkluderar trängsel på stigar, leder och parkeringsplatser. Vissa anger också att de upplever mer skräp i naturen och stora samlingar av människor på samma plats samt för lite hänsyn till andra. Något som bekräftas av bland annat Västkuststiftelsen som förvaltar flera av regionen naturreservat.

– Det kan behövas systematisk uppföljning av antalet besökare i särskilt känsliga områden samt i vissa fall lokala regler och begränsningar. Det blir också tydligt hur viktigt det är att synliggöra Allemansrättens principer för nya friluftsutövare. Framförallt är det viktigt att friluftslivet har fått en utökat roll som fristad för många under pandemin, vilket blir spännande att följa de kommande åren, säger Andreas Skriver Hansen.

Läs mer nedan!

Rapporten är en av tre särskilda studier som ingår i forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors (2020-2024) med fokus på att studera effekten av coronapandemin på sport- och friluftslivet i Sverige.

Länk till rapporten med namnet Friluftslivet under coronapandemin – Kartläggning av friluftsvanor och vistelse i naturen under coronapandemin i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på Mistra Sports and Outdoors hemsida: https://www.mistrasportandoutdoors.se/Publikationer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:

Ida Lindbergh
Göteborgsregionen (GR)

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund