”Modig var på rätt plats vid rätt tidpunkt”

Projekt Modig har satt fart på digitaliseringen inom vård och omsorg i de GR-kommuner som har deltagit. Metoden där digitaliseringsombud har utbildat brett i organisationen har varit framgångsrik. Det visar utvärderingen som gjordes under hösten.

Projektets utvärderare Sweco har under oktober och november 2020 intervjuat projektledare, chefer och digitaliseringsombud i Modig. De har ställt frågor om bland annat utmaningar, framgångsfaktorer och framtiden.

Pandemin och Modig snabbade på

Utvärderarnas uppfattning är att Modig kommit att fungera som det nav som var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Den skepsis mot digitalisering som hos vissa funnits tidigare var redan i samband med projektets start på gång att förändras, och den förändringen snabbades på i samband med pandemin. Utvärderarna ser att Modig möjliggjorde en samlad insats för ett större antal medarbetare att utbilda sig och att det ledde till en påtaglig effekt. Den pågående pandemin har också gjort att digitala lösningar blivit en helt nödvändig del av arbetet på ett sätt som det inte varit tidigare.

Enligt utvärderingen har Modigs insatser varit avgörande för att förändringen skett så snabbt. Genom projektet kunde en stor grupp medarbetare utbildas. Utvärderarna kan konstatera att just mängden utbildning har varit avgörande för att verksamheterna har gjort en så pass genomgripande digital resa på en förhållandevis kort tid.

Digitaliseringsombuden avgörande

Utvärderarna menar att digitaliseringsombuden varit en helt avgörande funktion. De lokala projektledarna och ombuden har arbetat målmedveten och kreativt under pandemin för att möjliggöra utbildningsaktiviteter. Projektledarna har lycktas skapa utbildningar som är på rätt nivå, och som är relevanta för medarbetarna. På samma sätt tycks det som Modig lyckats med de utbildningar som riktar sig till cheferna.

Chefernas syn på sin roll och på projektet

Cheferna ser att utmaningen i digitaliseringen inte så mycket handlar om att förstå enskilda program eller liknande. Det är oftare en utmaning att övertyga medarbetare som har det svårare med den digitala tekniken och med förändringar.

En utmaning som cheferna påtalar är att olika program inte alltid synkar. Om ett program kunde göra mer, eller om det fanns en möjlighet för att programmen att synka så skulle det underlätta betydligt. De påpekar också att det är avgörande att det finns en support att vända sig till när man behöver hjälp.

Framtiden och implementering

Sammantaget ser alla chefer som utvärderarna har talat med att projektets bidrag till kommunen gjort att digitaliseringen kommit både längre och snabbare. Det satte fart på något som var på gång. Projektet har redan nu förändrat strukturer som i sin tur bidrar till att kommunerna kommer att förhålla sig annorlunda till digitaliseringen i framtiden.

Utvärderarna uppfattar att digitaliseringsombuden kommer att bli en permanent funktion i de kommuner som intervjuats. Det är den mest påtagliga långsiktiga metoden för att möta utmaningen att både utbilda nya medarbetare och hela tiden vidareutbilda den grupp som redan finns i organisationen.

Exempel på framgångsfaktorer i Modig

Digitaliseringsombuden: Cheferna beskriver hur digitaliseringsombuden varit bra på att fånga upp varje individ på rätt nivå och även suttit enskilt med vissa individer. Ombuden har också varit kreativa och tagit fram material som passar de olika kunskapsbehov som olika grupper har. Själva grundidén är något som cheferna uppfattade som klokt och bra. Någon beskrev det som att om en så kallad IT-person kommit in och utbildat min personal finns en risk att de slagit bakut: ”Det är jättebra att de som utbildar är en av oss så att säga.”

Ett stort antal medarbetare har gått utbildningarna: Volym var något som två av cheferna beskrev som helt nödvändigt för att en förändring skall ske snabbt och genomgripande. En av cheferna beskrev tydligt att om en förändring ska bli av måste många utbildas samtidigt.

Mindre grupper för den del av personalen som har allra svårast att hänga med: När ombuden kunde sitta ner med en mindre grupp om två till tre personer gjorde det att vissa deltagare kunde gå från att knappt våga trycka på tangentbordet logga in och söka sig vidare till olika kursmoment. Det var inte ointresse eller ovilja som låg bakom att de inte kunde. När det visade sig att datorn eller det program som uppfattat som nästan obegripligt hade en logik som gick att förstå så hände saker snabbt.


Kontaktperson på GR: Monica Wallström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund