GR:s medlemskommuner ökade med 7 742 invånare under 2020

För tre år sedan passerade Göteborgsregionen en miljon invånare. De definitiva befolkningstalen från SCB visar att befolkningen i Göteborgsregionen fortsätter att öka, men ökningen för 2020 är nästan halverad i jämförelse med 2019.

Regionens kommuner hade vid årsskiftet en sammanlagd befolkning på 1 049 592 invånare och ökningen för 2020 är 0,7 procent i jämförelse med föregående år. 

Samtliga tretton medlemskummuner har ökat sin befolkning. Störst procentuell befolkningsökning i regionen har kommunerna Kungälv och Ale med 1,5 procent (att jämföra med 2,8 procent för Kungälv och 1,5 procen för Ale 2019).

Målsättningen att regionens befolkningstillväxt ska vara minst 10 000 personer per år har inte uppnåtts 2020. Göteborgsregionens befolkningsökning för 2020 följer landet i övrigt.

Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent under pandemiåret 2020, visar den officiella befolkningsstatistiken som SCB publicerar den 22 februari. Det är den lägsta ökningen på 15 år.

Under 2020 växte befolkningen med 51 706 personer. Vid årsskiftet till 2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige. Det är nästan en halvering av folkökningen jämfört med året före. Vi får gå tillbaka till 2005 för att hitta en mindre folkökning, både i relativa och absoluta tal.

Den låga folkökningen under 2020 beror både på en minskad naturlig folkökning – det vill säga att det föds fler än det dör – och på att invandringsnettot var lägre än föregående år. Antalet invandrare under 2020 var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler utvandrade än året före, enligt SCB.

I fjol avled 98 124 personer, vilket är 10,5 procent (9 358 dödsfall) fler än 2019. Men då var 2019 också ett år med relativt få avlidna i Sverige. Jämfört med genomsnittet för 2015–2019 avled 7,9 procent fler under 2020. Antalet födda var ungefär samma 2020 som 2019, så den minskade naturliga folkökningen beror nästan helt på att antalet döda ökade. Läs mer på SCB:s hemsida...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa SCB 2021.02.22

Statistiska centralbyrån, SCB

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund