Yrkesresan sprids över hela landet

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som GR tillsammans med medlemskommunerna har tagit fram. I slutet av 2020 fick landets kommuner ett erbjudande om att ansluta till Yrkesresan och nu har 80 procent av kommunerna tackat ja till att delta.

I den här filmen välkomnar SKR:s projektledare Johanna Maxson landets kommuner till Yrkesresan.

Totalt planeras för fem yrkesresor inom olika verksamhetsområden under avtalsperioden 2021–2027. Den första vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

– Jag är väldigt stolt när jag ser att det arbete vi har gjort inom GR och GR:s kommuner med Yrkesresan får genomslag nationellt. Yrkesresan kommer att höja kompetensen för medarbetare i hela Sverige, säger Kent Lagrell (M) som är ordförande för Styrgruppen för social välfärd i Göteborgsregionen.

Fler yrkesgrupper

Han ser fram emot att få sprida Yrkesresan inte bara nationellt utan också till nya yrkesgrupper:

– Detta är bara början. Kan vi till exempel göra motsvarande inom äldreomsorgen är det en otrolig mängd medarbetare som påverkas.

Idén till Yrkesresan föddes i det nätverk för IFO-chefer som finns i Göteborgsregionen. Iréne Jansson är Mölndals representant i nätverket och hon har varit med på resan från start:

– Jag är jätteglad och stolt över det arbete som vi har gjort i vår region och att det nu kommer att spridas till övriga Sverige. Det som är bra med Yrkesresan är att kommunerna gör den tillsammans och att medarbetare i olika kommuner därmed erbjuds samma kompetensutveckling. Det blir en kvalitetssäkring av en hel yrkeskår. Det är också en styrka att vi anpassar och reviderar Yrkesresan kontinuerligt utifrån nya behov så att innehållet är aktuellt.

SKR ansvarar för den nationella samordningen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ansvarar för den nationella samordningen av Yrkesresan. GR:s roll kommer att vara att samordna och utföra Yrkesresan för barn och unga både på regional och nationell nivå.

Yrkesresans grafik har kommit att bli mycket uppskattad av deltagarna.


Kontaktperson på GR: Cristina Dahlberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund