Ny rapport om omställning och kompetensutveckling

Nu lanserar Göteborgsregionens kompetensnav och Västsvenska Handelskammaren en rapport om vad som krävs för att omställningssystemet i LAS-överenskommelsen ska nå framgång. Förslaget kan ge helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling i regionen, men då måste utbildningssystemet reformeras i grunden och samverkan på arbetsplatserna öka.

I dag vänder många utbildningsinsatser sig till de som står utanför arbetsmarknaden, samtidigt som det finns stora behov av insatser för dem som redan är i arbete. Bara inom fordonsbranschen beräknas 30 – 40 000 ingenjörer behöva kompetensutvecklas inom de närmaste fem åren och undersökningar pekar på utbildningsbehov hos hälften av alla industrianställda. Men också handeln, besöksnäringen och transportsektorn har stora behov av nya kompetenser till följd av en ökad digitalisering och automatisering. Tyvärr pekar siffrorna åt fel håll: under 2020 var 600 000 personer i privat sektor permitterade, ändå sjönk andelen som kompetensutvecklade sig.

Förslag på reformer

I rapporten ”Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en västsvensk analys”, som tagits fram av Göteborgsregionens kompetensnav och Västsvenska handelskammaren, analyseras de behov som finns i regionen och hur möjligheterna till omställning och kompetensutveckling borde stärkas. Rapporten, som bygger på dokumentstudier och djupintervjuer, innehåller flera konkreta förslag på insatser för att förbättra genomslaget av det nya omställningssystemet.

Vad krävs nu?

Det nya omställningssystemet utgår från medarbetarens initiativ till kompetensutveckling. Om systemet ska få genomslag är det viktigt att möjligheterna till gemensamma initiativ mellan arbetsgivare och lokala fackklubbar förbättras. I rapporten framhålls också att det svenska utbildningssystemet är illa anpassat för yrkesverksammas behov. Det krävs reformer som skapar ekonomiska incitament för utbildningsanordnarna att utveckla kurser för yrkesverksamma.

Webbinarium den 14 april

Rapporten om nya möjligheter för kompetensutveckling kommer att diskuteras vid ett webbinarium den 14 april. Medverkar gör bland andra Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och Helene Odenljung, ordförande för Utbildningsgruppen inom Göteborgsregionen.Om Göteborgsregionens kompetensnav

Göteborgsregionens kompetensnav drivs i samverkan mellan GR, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Göteborgs stad. Syfte är att långsiktigt identifiera, samordna, utveckla och matcha praktiska insatser för näringslivets och individers omställningsbehov.


Kontakt

Har du frågor om rapporten?

Åsa Vikner, chef kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren, asa.vikner@vastsvenskahandelskammaren.se

Anders Pettersson, chef Göteborgsregionens kompetensnav, anders.pettersson@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund