Webbseminarium om Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder - vad vet vi om effekter?

Transportplaneringens betydelse för den sociala hållbarheten börjar få allt större uppmärksamhet. Vad vet vi egentligen om vad olika åtgärder i transportsystemet får för effekter på social hållbarhet i kvalitativa och kvantitativa termer? Detta är centrala frågor när nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till webbseminarium den 18 maj med Trafikverket som värd.

Vad vet vi egentligen om vad olika åtgärder i transportsystemet får för effekter på social hållbarhet i kvalitativa och kvantitativa termer? Dels för olika aspekter på social hållbarhet, till exempel trygghet, tillgänglighet och sammanhållning, dels för olika grupper, till exempel barn, äldre, boende på landsbygd och olika socioekonomiska grupper.

Transportfattigdom kan bli ett resultat av bristande transportinfrastruktur - finns transportfattigdom i Sverige, och i så fall för vem?

Detta är centrala frågor när nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till webbseminarium med Trafikverket som värd.

Webbseminariet fokuserar på att synliggöra forskning som finns och att öka möjligheten för planerare att omsätta denna i praktiken genom att testa i ett case under en workshop.

Program:

  • Inledning
  • Hanna Wennberg från Trivector berättar om kunskapsöversikten ”Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder” som tagits fram för Trafikverket. Vilka effektsamband kan konstateras? Var finns god kunskap och var finns kunskapsluckorna?
  • Paus
  • Malin Henriksson, Statens väg och transportforskningsinstitut VTI, berättar om transportfattigdom i ett svenskt sammanhang. Vilka grupper är utsatta och hur kan deras mobilitet stärkas?
  • Workshop - omsätta kunskapen om effekter och transportfattigdom i ett case
  • Sammanfattande reflektioner från dagen

Information och anmälan

När: 18 maj 2020, klockan 09.00-11.30

Var: Webbinarium, länk skickas ut några dagar innan

För vem: Forskare, tjänstepersoner, konsulter, med flera.

Sista datum för anmälan: 13 maj, du anmäler dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbinarium via länk

Några dagar innan webbseminariet får du en länk där du kan koppla upp dig till samtalet via internet.

Det är möjligt för flera på arbetsplatsen att koppla upp sig via samma länk. Hör gärna av er om ni har anmält er men får förhinder och inte kan delta.

Arrangör: Nätverket för Socialt hållbar transportplanering, som drivs av Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket, Region Värmland och Göteborgs universitet.


Kontaktpersoner:

Lisa Ström Göteborgsregionen (GR)

Ana Gil Solá Avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Vad är nätverket social hållbar transportplanering?

Nätverket Socialt hållbar transportplanering samlar och synliggör kunskap och metoder om hur transportplaneringen kan bli mer socialt hållbar. Förutom kunskaps- och erfarenhetsutbyte är ett av nätverkets mål att bygga ny kunskap genom att öka förutsättningarna för deltagarna att skapa nya utvecklings- och forskningsprojekt.

Nätverket är nationellt och vänder sig till forskare samt planerare på lokal, regional och nationell nivå i offentlig verksamhet eller inom näringslivet.
Läs mer här: www.goteborgsregionen.se/socialtransport

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund