Reväst-webbinarium: Regional fysisk planering - uppföljning av remisskonferens Västra Götalandsregionen

Välkommen att delta vid Revästs webbinarium den den 25 maj. Webbinariet är kostnadsfritt, sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.

När: 25 maj 2021, kl. 14.00-16.00

Var: webbinarium, länk skickas till anmälda 24/5

Anmälan via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medverkande:

  • Anita Rynvall Mårtensson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
  • Martin Elofsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
  • Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
  • Per Kristersson, senior regionplanerare med fokus på regional utveckling, Göteborgsregionen

Moderator: Magnus Fredricson, strateg hållbar samhällsutveckling, Skaraborgs kommunalförbund

Fler medverkande tillkommer

Med regional fysisk planering kan lokala planeringsfrågor placeras i ett större sammanhang. Inom Västra Götalandsregionen pågår just nu ett arbete med att bygga upp kunskap kring Västra Götalands fysiska strukturer och att skapa en arena för dialog och samverkan kring dessa frågor.

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?

Frågan om hur kommunerna, kommunalförbund med flera ser på att Västra Götalandsregionen skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen, och bli ett regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, är nu ute på remiss fram till september 2021. Den 29 april kommer Västra Götalandsregionen att anordna en digital remisskonferens som ett första steg i detta samtal.

Reväst kommer den 25 maj att följa upp remisskonferensen med ett webbinarium på temat där vi lyfter frågor som: Vad ger regional planering för vinster, och vilka är utmaningarna? Vi gör en europeisk utblick – vilka erfarenheter finns? Och vi undersöker Västsvenska erfarenheter av regional fysisk planering. Hur kan den regionala fysiska planeringen stödja den kommunala fysiska planeringen?

För mer information om remissen och remisskonferensen klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Reväst
Reväst är ett samarbetsorgan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige. Detta görs bland annat genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt på samhällsutveckling. Göteborgsregionen är medlem i Reväst.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Logotyper för Reväst och Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund