Nya Hållbarhetsverktyget hjälper kommunen att planera klimatsmart

Vid planering av nya bostäder och verksamheter behöver planerare ta hänsyn till effekterna av de personresor som området kommer att generera. Hur stor klimatpåverkan kommer resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? Göteborgsregionens verktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart.

Göteborgsregionen (GR) har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter, från fördjupade översiktsplaner till detaljplaner. Verktyget räknar ut mängden persontransporter till och från ett nyexploaterat område samt koldioxidutsläpp och energianvändning som resorna ger upphov till.

  • — Hållbarhetsverktyget ger planerare en viktig pusselbit för att planera mer hållbart som inte funnits tidigare. Det gör det enkelt att kunna visa på klimateffekterna av framtida bebyggelse, utan att behöva särskild GIS-kompetens, säger Emmy Nicander, projektledare.

Syftet med Hållbarhetsverktyget är att förbättra GR:s medlemskommuners möjlighet att, med hjälp av bättre underlag, följa regionala överenskommelser och politiska klimatmål. Verktyget utvecklades i det treåriga projektet Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen som finansierades av Energimyndigheten.

Lär dig hur du kan använda Hållbarhetsverktyget!

Är du nyfiken på hur du kan använda Hållbarhetsverktyget i ditt arbete? Anmäl dig till en kostnadsfri kurs där du får testa dig fram och utforska fall från din verklighet. Mer information och anmälan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå gärna in och testa Hållbarhetsverktyget och berätta för oss vad du tycker! Du når verktyget via www.goteborgsregionen.se/hallbarhetsverktygetlänk till annan webbplats


Kontaktperson på GR: Emmy Nicander

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund