Apl i fokus under GR Samsärs konferens

Den 28 april arrangerade GR Samsär sin mittkonferens på temat Möjligheternas apl (arbetsplatsförlagt lärande). Syftet med konferensen var att öka kunskapen om projektet, ge en breddad bild av möjliga framtidsvägar för elever som går gymnasiesärskola samt att skapa förutsättningar för delaktighet och erfarenhetsutbyte för deltagarna.

Göteborgsregionen driver just nu det ESF-finansierade projektet GR Samsär, där den långsiktiga målsättningen är att skapa större möjligheter för unga med en intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet. Totalt deltog 63 personer under konferensdagen och bland de anmälda fanns såväl elever som pedagogisk personal, skolledare, SYV, apl-handledare och övriga intresserade.

Superkrafter och funktionsmöjligheter

Världens sämsta apl-plats – hur ser den ut? Hur är chefen? Kollegorna? Och arbetsuppgifterna? Konferensen första workshop gick ut på att låta eleverna själva fantisera och beskriva hur världens sämsta apl-plats kan tänkas se ut. När workshopledaren gick igenom alla svar rådde inga tvivel om att en bra apl-plats behöver se ut precis tvärtom. För vem vill göra sin apl i en stökig och otillgänglig miljö där man varken inkluderas i arbetsgemenskapen eller får rätt stöd för att lära sig nya saker?

Workshopen och det material som eleverna tog fram tillsammans utgör en bra grund för projektet att jobba vidare kring och kommer dessutom användas för vidare spridning till apl-platserna.

Konferensens andra workshop kallades ”En utomjording har apl”. Premissen för övningen var att en utomjording startat företag på jorden. I företaget ville utomjordingen anställa eleverna som deltog i konferensen, då den råkar veta att de är särskilt fantastiska. Övningen gick därmed ut på att låta eleverna beskriva sina och varandras superkrafter utifrån frågan ”Vilka bra egenskaper har du och dina kamrater?”. Några av de egenskaper som lyftes var: aktiv, effektiv, glad, händig, kreativ, kunnig, modig, ordningsam, stark och tålmodig. Flera av eleverna beskrev även sig själva och sina klasskompisar som sociala och omsorgsfulla, att de bryr sig om andra, lyssnar, alltid ställer upp och går att lita på.

Hur skapar vi möjligheternas APL?

Den andra delen av konferensen kallades ”Hur skapar vi möjligheternas apl?”. Eva-Lisa Andersson från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) föreläste om vad skolan bör göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för apl – både innan, under tiden och efteråt. Målgruppen för eftermiddagspasset var pedagogisk personal, skolledare, SYV, apl-handledare och övriga intresserade.

Det sista passet avslutades med givande gruppdiskussioner om frågor som: Vilka erfarenheter ger apl som skolan inte kan ge? Vad kan arbetsgivare ha för förväntningar på hur skolan har förberett eleven? Hur kan vårdnadshavare göras delaktiga i förberedelser?


Vill du ta chansen att lära känna våra elever, deras förmågor och drömmar lite mer på djupet? Då kanske det är dags för din arbetsplats att erbjuda en elev APL-plats!

Frågor? Kontakta Emma.theiland-nilsson@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund