Nytt stöd för gymnasiesärskolans arbete med arbetsplatsförlagt lärande

Studier visar att unga med en intellektuell funktionsnedsättning är en av de grupper som idag står längst ifrån arbetsmarknaden. I det ESF-finansierade projektet GR Samsär samverkar skolor, arbetsgivare och andra viktiga aktörer för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. Nu presenterar GR Samsär ett helt nytt metodmaterial som ska stötta skolorna i arbetet med arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Målet med projektet GR Samsär är att regionens gymnasiesärskoleelever ska få bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och att övergången från skola till arbetsliv ska bli enklare. Samverkan mellan skola och arbetsliv – och i synnerhet arbetsplatsförlagt lärande (apl) – är en central del i arbetet med att framtidsrusta eleverna och ge dem möjlighet att lära sig mer om yrken och yrkeskultur, förväntningaroch möjligheter.

Stöd inför, under och efter apl

Som ett steg på vägen har projektet GR-Samsär under året arbetat med att ta fram ett material med metoder, aktiviteter och arbetssätt till stöd i skolornas arbete med apl. Materialet innehåller bland annat övningar och checklistor som kan användas både inför, under och efter elevernas apl-period. Metodmaterialet vänder sig till lärare och har tagits fram i nära samarbete med skolorna och en referensgrupp.

Framtaget tillsammans med målgruppen

”Det här metodmaterialet är framtaget tillsammans med målgruppen och de som arbetar nära den. Det känns värdefullt och viktigt för att på så sätt matcha de behov som finns. Hela syftet med materialet är att skapa goda förutsättningar för en kvalitativ apl som i förlängningen kan bidra till att underlätta vägen ut på arbetsmarknaden.", säger Emma Theiland Nillson, projektledare för GR Samsär.


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund