Tjänstemannanätverk på ledningsnivå


Kommunchefsgruppen

Träffas ca tio gånger per år. I kommunchefsgruppen ger vi, med en gemensam prioritering som grund, förutsättningar för framgångsrik samverkan som skapar utveckling i Göteborgsregionen. I kommunchefsgruppen ger och får vi stöd, inspiration och utmaningar i våra uppdrag.
Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Kommunledningssekreterare

Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom kommunledningsadministration
Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

Kommunsekreterare

Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte inom kommunadministration, ärendehantering, juridik, formalia m.m.
Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

Nätverk för digital utveckling

Nätverket ska verka för att stimulera utveckling inom digitalisering bland GRs kommuner.
Kontaktperson på GR: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen

Förtroendevalda revisorer

Träffas två gånger per år, ute i olika kommuner. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom revisionen.
Kontaktperson på GR:
Bo Andersson

Nätverket för ekonomichefer

Träffas sex gånger per år på GR. Medlemskommunernas ekonomichefer ska träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte samt vara ett strategiskt stöd åt kommuncheferna i prioriterade frågor. Dessutom åligger det nätverkets medlemmar att bevaka och driva ekonomifrågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen. Nätverket identifierar dessutom områden inom ekonomiområdet där det finns fördelar att samarbeta regionalt. Nätverket kan vid behov även ha en beredande funktion till förbundsstyrelsen inom GR.
Kontaktperson på GR: Bo Andersson

Kommunikationschefer 

Träffas ca fyra gånger per år. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan inom kommunikationsområdet.
Kontaktperson på GR: Eva-Lena Hedvall

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund